This page contains a Flash digital edition of a book.
Koningin Beatrix spreekt met een Poolse veteraan na afloop van de uitreiking van de Militaire Willems-Orde aan de Poolse 1e Zelfstandige Parachutistenbrigade op 31 mei 2006. Foto: NIMH


veteranen gingen terug naar hun geliefde of het gastgezin dat hen lief- devol had opgevangen. Vanuit een religieus-cultureel perspectief is de voorkeur voor Brabant ook te verkla- ren. Het katholieke Brabant verwel- komde de geloofsgenoten en sprak positief over de katholieke strijders in een nog verzuild Nederland. De reden dat grofweg 150 Polen weer vertrokken, kwam hoofdzakelijk door een verbroken relatie of omdat zij toch wilden terugkeren naar Polen. De grootste groep van de Poolse veteranen die zich in Breda ves- tigde, had dezelfde universele pro- blemen als immigranten in de hui- dige tijd. Hierbij valt te denken aan taalproblemen en het vinden van passend werk. Over het algemeen waren deze Polen goed geïntegreerd,


met behoud van hun culturele ach- tergrond. Zij waren actief in ver- schillende culturele verenigingen, zoals de Bredase Culturele Vereni- ging Polonia (BCV Polonia) waar ze hun eigen cultuur in stand hielden.


Zestig jaar stilte In de periode 1944-2004 vonden de herdenkingen van de Polen voornamelijk plaats op regionaal niveau. De plaatsen Stadskanaal, Driel, Breda en Arnhem herdach- ten de Poolse betrokkenheid bij de bevrijding van Nederland. Lokale bewoners hadden de Poolse bevrij- ders hun plaats zien binnenkomen en organiseerden herdenkingen waarbij de Poolse veteranen uit hun woonplaats en uit het buitenland werden uitgenodigd. De geschiedschrijving in Nederland


is zeer beïnvloed door de Britse en Amerikaanse kijk op het verloop van de strijd. Deze Angelsaksische zienswijze heeft het beeld van de Polen veelal onderbelicht en uiteindelijk de rol van de Poolse bevrijders min of meer geminima- liseerd. In de Koude Oorlog was er geen plaats voor een herdenking van Polen op nationaal niveau, omdat het zowel Groot-Brittannië als de Sovjet-Unie zou provoceren. De Brit- ten zouden zich beledigd kunnen voelen doordat militaire grootheden als Montgomery of Browning van enig kritiek werden voorzien. Beide heren genoten in eigen land name- lijk aanzien voor hun aandeel in de bevrijding van West-Europa. Enige negatieve bemerkingen over het falen van Market Garden pasten niet in de toenmalige Angelsaksische


april 2016 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65