This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Jacco Duel, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Anne Salomons en Karin Stroo


Ted Meines: Paleis Soestdijk moet centrum voor veteranen worden


Luitenant-generaal b.d. Ted Meines gaat er in de Tweede Kamer voor pleiten dat Paleis Soestdijk, decennialang de woning van wijlen koningin Juliana en prins Bernhard, een centrum voor veteranen wordt. De erevoorzitter van het Veteranen Platform wil zo gehoor geven aan de boodschap die hij van prins Bernhard kreeg vanaf diens sterfbed om goed voor de veteranen te zorgen. “Het is een dierbare herin- nering en de boodschap voelde aan als opdracht”, zei Meines tijdens de algemene ledenvergadering van de afdeling Zuid- Holland, meldt de Nederlandse Officieren Vereniging. “Ik wil er tijdens mijn toespraak bij de Tweede Kamer dan ook voor pleiten dat Paleis Soestdijk een centrum wordt voor vete- ranen.” In het verleden kreeg de Bond van Wapenbroeders, waar prins Bernhard beschermheer van was, opdracht zijn vergaderingen te beleggen op Paleis Soestdijk, zodat de prins daarbij aanwezig zou kunnen zijn. Bovendien vierde de prins iedere vijf jaar zijn verjaardag samen met veteranen in de tuin van het paleis. Het gesprek dat Meines heeft met leden van de Tweede Kamer vindt plaats op 20 april van 11.00 tot 12.00 uur in de Aletta Jacobszaal van de Tweede Kamer. Deze bijeenkomst is openbaar. (JR)


Prins Bernhard bij de viering van zijn 85e verjaardag in de tuin van Paleis Soestdijk met onder anderen Koreaveteraan Jon Bluming, 1996. Foto: privécollectie Jon Bluming


Oproep foto’s lokale veteranendagen 2016


Net als voorgaande jaren wil de redactie van Checkpoint met een foto- overzicht aandacht besteden aan de lokale en regionale veteranendagen die gemeenten organiseren rondom de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 25 juni. Veteranen kunnen na afloop zelf een foto insturen van de veteranen- dag in hun gemeente. De redactie zal uit alle inzendingen van veteranen een selectie maken om te publiceren. Uw foto (min. 1 MB) moet uiterlijk maandag 4 juli bij ons binnen zijn. Een korte omschrijving van wat er te zien is op de foto volstaat. Vermeld in ieder geval waar en wanneer de betref- fende veteranendag was en wie de foto gemaakt heeft. Een overzicht van de lokale en regionale activiteiten vindt u op www.veteraneninstituut.nl, u kunt vooraf uw eigen veteranendag aanmel- den via info@veteraneninstituut.nl. (JR)


Stuur uw digitale foto naar checkpoint@veteranen.nu (of een afdruk naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen).


Veteranendag Vlissingen, 29 juni 2013. Foto: Ada van Oijen 6 april 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65