This page contains a Flash digital edition of a book.
Een Nederlandse helikopter vliegt boven een KCT-patrouille in Afghanistan.


Korps Commandotroepen. Callsign Nassau. Dutch Army special forces in Action in the ‘New World Disor- der’ van Arthur ten Cate en Martijn van der Vorm, lag mede aan de basis van het feitenonderzoek van het Kapittel van de Militaire Willems- Orde. Het kapittel velt een onafhan- kelijk oordeel over een aanvraag voor een MWO en kijkt daarbij of de inzet voldoet aan de criteria ‘moed’ ‘beleid’ en ‘trouw’. Dat het KCT de hoogste onderschei- ding heeft gekregen, ziet militair historicus Ten Cate als een “optel- som van alle eerdere dapperheids- onderscheidingen en de twee Mili- taire Willems-Orden voor Kroon en Tuinman. Dit is nu de oeuvreprijs voor het moderne KCT zoals dat als expeditionaire en offensieve een- heid is ontworpen in de jaren na 1990 en dat tot wasdom is gekomen na 9/11 in Irak en Afghanistan.” Daarmee was voor de commando’s de cirkel ook rond, zo blijkt uit


22 april 2016


Callsign Nassau. Opgericht in 1942 waren Nederlandse commando-een- heden ook in hun prille beginjaren gewend aan oorlogsomstandigheden. In de Tweede Wereldoorlog voch- ten zij op vele fronten. “Dat werd doorgezet in de koloniale oorlog in Nederlands-Indië”, zegt Ten Cate.


Opnieuw uitvinden Rond de Koude Oorlog brak er een rustige periode aan. Daarna moest het korps zich opnieuw uitvinden. “Na het einde van de Koude Oorlog werd het aanvankelijk niet ingezet onder oorlogsomstandigheden. Dat alles veranderde met de operatie in Afghanistan. Die strijd was niet te vergelijken met de relatief rus- tige stabilisatiemissies uit de jaren negentig. Om met wielertermen te spreken: Afghanistan was er eentje van de buitencategorie.” Zo goed als alle KCT’ers vochten mee tus- sen 2005 en 2010 in Afghanistan. In totaal voerden ze meer dan 170


operaties uit, waarbij ze 110 keer in gevecht raakten met de vijand. In totaal werden 23 militairen gedeco- reerd. De toekenning van de Militaire Wil- lems-Orde draagt bovendien bij aan een noodzakelijke herijking van de beeldvorming over de Afghanistan- missie, stelt Ten Cate. “Steeds meer erkent Defensie wat Afghanistan feitelijk was; vechten onder zware oorlogsomstandigheden. Je krijgt immers pas een MWO onder derge- lijke omstandigheden. Hoe anders dan in een oorlog kun je als militair echt laten zien dat je moed toont?” Niet voor niets werden er in de jaren vóór ‘Afghanistan’ amper of geen dapperheidsonderscheidingen toe- gekend, terwijl door de missie in Afghanistan tientallen militairen een dapperheidsonderscheiding kregen en nu zelfs een gehele een- heid. Ten Cate: “Zonder slagveld geen dapperheidsonderscheidin- gen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65