This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Linde van Deth en Anne Salomons


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Wegkijken kan niet meer


De roman Vaarwel Soera- baja van Femmy Fijten leest als een trein en heeft alles in zich om een bestseller te zijn. Toch heeft de pers veel te weinig aandacht besteed aan dit boek. Waarom? Mis- schien omdat de geschiede- nis van onze bemoeienissen met Nederlands-Indië nog steeds zwaar op de maag ligt en we er niet van willen weten? Als we wegkijken, is het immers niet gebeurd. Met dit boek krijgt de lezer geen kans om weg te kijken, de afschuwelijke belevenis- sen van de hoofdpersoon, Freddy Ribauwt, grijpen


Gevolgen na de oorlog


Er wordt niets uitgespro- ken. Iedereen is eenzaam en machteloos in het boek Een fles in de aarde van Marianne Oostendorp. En dat benauwt. Centraal in deze roman staat het deel- nemen als militair aan een oorlog en wat dit met een gezin doet. Vanuit wisse- lende gezichtspunten van alle leden van het gezin Dolman blijkt het effect van traumatische gebeurtenissen uit het verleden. De vader, een hooggeplaatste militair en straffe commando, vocht in Korea en heeft daar de nodige trauma’s opgelopen. Maar erover praten doet hij niet. Hij drinkt. En dan opeens verlaat zijn vrouw het gezin omdat ze niet meer met hem kan leven. Ze laat hem alleen achter met twee zoontjes en een dochter. Tot dat moment in het boek verlopen de gebeurtenis- sen nogal warrig en stroef, alsof de auteur nog op stoom moest komen. Maar zodra


de vrouw het pand verlaten heeft, ontvouwt zich in vlot en onverbiddelijk tempo een gezinsdrama waarin de vader steeds vreemder wordt. Uiteindelijk meldt de oudste zoon zich vrijwillig voor de missie naar Libanon. En ook hij komt beschadigd terug. De dochter verdiept zich na de dood van haar vader in zijn oorlogsverle- den. Ze leest alles over Korea en probeert in contact te komen met Koreaveteranen om naar haar vader te vra- gen. Wanneer haar jongste broertje plotsklaps aankon- digt dat hij op missie naar Afghanistan gaat, maakt zij zich niet zozeer zorgen over dat hij gewond kan raken, maar vooral over de gevolgen van zijn missie naderhand. Hoewel het hier en daar voor de lezer wel een beetje puz- zelen is, heeft Oostendorp dit drama prachtig en zeer ter zake kundig opgeschre- ven. (AS)


je bij de kladden en laten je niet meer los. Ribauwt wordt in 1926 geboren uit een Javaanse moeder en Nederlandse vader. Wanneer in 1942 de Japanners Neder- lands-Indië bezetten, wordt zijn vader krijgsgevangen genomen en voor Ribauwt begint een leven van onder- duik, zware mishandeling en gevangenschap. Eerst wordt hij als Indo slachtof- fer van de jappen en later nemen de vrijheidsstrijders hem te grazen. Zijn Javaanse moeder heeft ondertussen een ambivalente, haast vijan- dige houding tegenover haar knappe Indozoon en bekom- mert zich voornamelijk om haar jongste zoon Emo, die er letterlijk het zwijgen toe heeft gedaan. Ondanks zijn ontberingen hoopt Ribauwt op het prachtige Java te


blijven, terwijl anderen naar Nederland vluchten. Maar hij moet nog wel zien te overleven. Met Vaarwel Soerabaja vertelt Fijten een heftig, welhaast krankzin- nig makend verhaal onder meer gebaseerd op (dag)- boeken en aantekeningen en gesprekken met een voor- malig KNIL-militair over de aangrijpende gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in de periode 1942-1950 in Soerabaja. Nog nooit was die geschiedenis zo tastbaar als in dit onvergetelijke boek. (AS)


Vaarwel Soerabaja – Femmy Fijten 242 pagina’s € 20,- Nieuwe Druk, Arnhem Nieuwedruk.nl ISBN 9789492020116


De sprong op Normandië


Een fles in de aarde – Marianne Oostendorp 390 pagina’s € 19,95 Elikser, Leeuwarden (tel: 058-2894857) www.elikser.nl ISBN 9789089548146


Journaliste Anke Manschot schreef met De sprong op Normandië haar eerste boek, gebaseerd op waargebeurde verhalen van Amerikaanse parachutisten in de Tweede Wereldoorlog. Het is een jeugdboek over de Ameri- kaanse jeugd die zich mas- saal aanmeldde als militair om te vechten tegen Japan en Duitsland. Zo ook Dave, die zich door zijn beste vriend Joey laat overhalen om parachutist te worden. Hij laat zijn ouders, zus en vriendin achter en vertrekt na een loodzware training naar Engeland. Daar berei- den hij en Joey zich voor op een levensgevaarlijke opdracht, ze worden in het bezette Frankrijk gedropt aan de vooravond van D-day om Europa te bevrijden van de Duitsers. Dave belandt midden in de afschuwelijke strijd en vraag zich af of hij zijn geliefden ooit terug zal zien. Wat is de prijs die betaald zal worden voor de bevrijding van Europa? Alles zit in het verhaal: liefde,


28 april 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65