This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Online expo krijgsgevangenen


November vorig jaar hebben vertegenwoordigers van lokale comités Herdenken en Vieren, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de online tentoonstelling Nederlandse krijgsgevangenen 1940/1945 gepresenteerd. De tentoonstelling vertelt het persoonlijke relaas van krijgsgevangen Nederlandse militairen aan de hand van tekeningen, foto’s en kaarten.


Door: Wim van den Burg O


ver het thema Neder- landse militairen in Duitse krijgsgevan- genschap bestaat veel


onduidelijkheid. Zo zijn er verschil- lende groepen Nederlandse krijgsge- vangenen te onderkennen en beston- den er onderling grote verschillen in de dagelijkse omstandigheden in krijgsgevangenschap. Bovendien heeft de literatuur, waarin span- nende ontsnappingsverhalen domi- neerden, het beeld over dit thema lange tijd bepaald. Deze beeldvor- ming is eenzijdig en onvolledig. De online tentoonstelling die te vinden is op de website tweedewereldoor- log.nl/krijgsgevangenen past dat beeld aan. Volgens Adri van Vliet van het NIMH, medesamensteller van de tentoonstelling, is het een geslaagde synthese tussen artistieke producten en de schrijnende en aangrijpende verhalen van krijgsge- vangen Nederlandse militairen. Als de webtentoonstelling wordt gestart, volgt een indrukwekkende intro met originele filmbeelden van de Duitse inval in Nederland met daarin de eerste beelden van Neder- landse krijgsgevangenen. Tijdens de intro wordt uiteengezet dat de uit- eenlopende ervaringen van dienst- plichtig soldaat Frits Henderickx, luitenant-ter-zee der 1e klasse Hans Larive en 1e luitenant der infanterie Freerks Raadsveld in deze tentoon- stelling centraal staan.


Thema’s Na de intro, die je overigens ook kunt overslaan, kom je terecht op de startpagina. Daar vinden we de afbeeldingen van de eerder genoemde Henderickx, Larive en Raadsveld. Met een muisklik kom


je op de afzonderlijke pagina’s van deze militairen terecht en kun je kiezen uit onder meer hun biografie en nog verschillende andere opties. Naast deze centraal staande militai- ren kun je ook nog kiezen voor de optie Andere militairen, met daarin onder meer het verhaal van Gerrit van der Waals, een vergeten held. Op de startpagina bevindt zich enigszins verscholen ook nog een keuzemenu. Een klikje op de drie onder elkaar liggende streepjes linksboven op de startpagina ont- sluit een keuzemenu waar je kunt kiezen uit de thema’s Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangen- schap, Groepen & kampen,


gepubliceerde tekeningen getoond. In het thema Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap wordt onder meer uiteengezet dat in de periode juli 1940 tot aan de bevrij- ding in mei 1945 ongeveer 11.000 Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap zijn afgevoerd. De Nederlandse krijgsgevangenen werden, vaak met krijgsgevangenen uit andere landen, geïnterneerd in kampen verspreid over Duitsland en Polen. Uiteindelijk zijn er tussen 1940 en 1945 door diverse oorzaken, zoals ziekte, bombardementen of mishandeling, ongeveer 350 Neder- landse militairen in krijgsgevangen- schap omgekomen.


Erewoordkwestie, Ontsnappingen, Dwangarbeid, Tekeningen en Terug- keer. Het thema Tekeningen biedt een kijkje in het alledaagse leven in het kamp en schetst zo een indringend beeld van het leven achter prikkel- draad. Vooral officieren en onder- officieren beschikten over veel vrije tijd, maar dienstplichtige militairen werden daarentegen gedwongen onder erbarmelijke omstandigheden zwaar werk te verrichten. Omdat de mogelijkheden tot fotograferen zeer beperkt waren, was tekenen het enige alternatief. In deze ten- toonstelling worden veel niet eerder


Fraaie vormgeving De vormgeving van de pagina’s is zeker niet alledaags. Een fraaie vormgeving wordt gecombineerd met gebruiksvriendelijkheid. Foto’s, tekeningen en verhalen worden duidelijk gepresenteerd en een sim- pele muisklik is voldoende om de informatie te ontsluiten. Het is een- voudig bladeren door al het beeld- materiaal en naar keuze kunnen foto’s en tekeningen zelfs worden uitvergroot. Ook bijzonder is dat op de achtergrond van verschillende pagina’s doorlopend filmbeelden uit deze memorabele tijd worden getoond.


april 2016 65

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65