This page contains a Flash digital edition of a book.
3V11 Onlangs is aan de Aus- tralische veteraan Beverly Ponting het Oorlogsherin- neringskruis postuum uit- gereikt. Ponting heeft in WO II gediend in het 120 NEI Squadron. Twee dagen voor zijn dood had hij van de RSL (Returned Service League) vernomen dat de onderschei- ding vanuit Nederland naar hem in Australië opgestuurd werd. Omdat de medaille niet op tijd aankwam voor de begrafenis heeft de RSL als alternatief een prachtige ceremonie georganiseerd. Kol Harold Jacobs, de Neder- landse defensie attaché voor Australië en Nieuw-Zeeland, heeft de medaille drie weken na het overlijden uitgereikt aan Robyn McDonough, de dochter van Ponting, in aanwezigheid van de hono- rair consul Queensland en de familie. Info: M. Natrop, e-mail: maartje.natrop@minbuza.nl.


3V12 Ook dit jaar zal de BankGiro Loterij Museum- prijs weer toegekend worden aan een van de genomi- neerde musea. Dit jaar gaat de prijs naar het oorlogs-, verzetsmuseum of herinne- ringscentrum dat het verhaal over de Eerste of Tweede Wereldoorlog op de meest aansprekende manier ver- telt en zo een breed publiek


aanspreekt. T/m 26 april kunt u kiezen welke van de drie musea het verhaal op de meest aansprekende manier vertelt. Het Nationaal Monu- ment Kamp Vught, het Nati- onaal Militair Museum in Soest en het Verzetsmuseum Amsterdam zijn genomi- neerd voor de Museumprijs en maken daarbij kans op 100.000 euro. U kunt uw


stem uitbrengen via www.museumprijs.nl.


3V14 Het Organisatiecomité Vrouwenkorps KNIL stopt na dertig jaar met het orga- niseren van de jaarlijkse reünies op Bronbeek. Dank aan alle VK-sters die trouw de reünies hebben bezocht. Reacties: S. Kruyswijk-van Thiel, tel: 050-3094226.


3V13 Op woensdag 17 februari reikte de Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht/Inspecteur der Veteranen, ltn-gen Bart Hoitink, onderscheidingen uit aan de veteranen Boelaars en De Koning. De uitreiking vond plaats op De Zwaluwenberg in Hilversum in het bij- zijn van familieleden van beide veteranen. De Koning ontving voor zijn verzetswerk hetMobilisatie-Oor- logskruis. Boelaars ontving voor zijn inzet als mili- tair in voormalig Nederlands-Indië het Ereteken voor Orde en Vrede. In zijn toespraak tot de decorandi roemde de IGK hun moed, doorzettingsvermogen en trouw aan de waarden en idealen waar Nederland voor staat. Info: Stafofficier Veteranenaangelegen- heden ltn-kol T. van Mastrigt, e-mail: a.v.mastrigt.04@mindef.nl.


G N a n a Dienen in nood


- Gebonden uitgave, - Formaat 22 x 28 cm - Rijk geïllustreerd, kleur, - 320 pagina’s


Dienen in nood ISBN 978-90-8616-234-5


Het vliegende reddingsteam van de KLu 1959-1994 De SAR Alouettes opereerden vanaf de Vliegbasis Leeuwarden en Terschelling, waar ze


klaar stonden om eventueel in zee gestorte vliegers op te vissen. Dit was soms nodig vanwege de oefenterreinen Jackpot Range (Terschelling) en Cornfield Range (Vliehors). Ook boven de Noordzee, noordelijk van de Waddeneilanden, de ‘Temporay Reserved Airspaces’ (TRA’s) waar luchtgevechten werden getraind. Bij militair vliegverkeer was een SAR-Alouette vaak continu in de lucht. Ook werden de Alouettes regelmatig in- gezet om patiënten van de Waddeneilanden snel naar een ziekenhuis op het vasteland te transporteren. Door Pieter L. Schram.


in


Ja, ik bestel ...... ex. ‘Dienen in nood’ voor de speciale prijs van € 32,50 in plaats van € 38,95. (En geen verzendkosten!)


Naam: Adres: Postcode & woonplaats: Nummer veteranenpas


De bon zenden naar: Lanasta, Slenerbrink 206, 7812 HJ Emmen, tel.: 0591-618747, email: info@lanasta.com. Uw bestelling wordt met een factuur naar u verzonden.


Lanasta € 38,95


speciale prijs € 32,50 Aanbieding geldt tot 1 juli 2016.


april 2016 55


A


A


N a


I B


L D E s t


I


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65