This page contains a Flash digital edition of a book.
Amerikaanse Airborneveteraan loopt Sunset March


Karadzic krijgt veertig jaar voor Srebrenica


De Bosnisch-Servische voormalig politiek leider Radovan Karadzic is eind maart door het Joego- slaviëtribunaal veroordeeld tot veertig jaar gevan- genisstraf voor de genocide in Srebrenica. Er was levenslang geëist. Hij werd ook schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid zoals onder meer moord, deportatie en uitroeiing tijdens de oorlog in Bosnië in 1992-’95. Ook namen de Bos- nische Serviërs onder zijn leiding VN-militairen in gijzeling. Karadzic is dertien jaar voortvluchtig geweest, voordat hij in juli 2008 werd opgepakt en uitgeleverd aan het Joegoslaviëtribunaal. Het proces tegen hem duurde acht jaar. Hij verklaarde niet op de hoogte te zijn geweest van de genocide in Srebrenica, maar dit hield voor het tribunaal geen stand. Volgens het tribunaal koos hij ervoor de enclave over te nemen en ging hij akkoord met de volkerenmoord die plaatsvond. Volgens de rechters is er echter onvoldoende bewijs dat hij verantwoordelijk is voor genocide in verschil- lende plaatsen in Oost-Bosnië. Nabestaanden zijn niet tevreden met de uitspraak, zij hadden gere- kend op levenslang. Karadzic zelf heeft aangekon- digd in hoger beroep te gaan. (LvD)


Kolonel Colin Tuley krijgt uit handen van veteraan en initiator van de Sunset March Tim Ruijling een certificaat overhandigd waarin staat dat hij de Sunset March heeft gelopen. Foto: Peter Laarakker


Het dagelijks eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijders van de Tweede Wereldoorlog op de Nijmeegse stadsbrug De Oversteek kende op 5 maart een hele speciale editie. Amerikaanse militairen van het 504 Parachute Infantry Regiment van de 82nd Airborne Division namen deel aan de 504e keer dat de Sunset March werd gelopen. Zij zijn lid van dezelfde eenheid die in september 1944 met een spectaculaire oversteek met canvasbootjes de oude Nijmeegse stadsbrug op de Duitsers wist te veroveren en daarmee de bevrijding van Nijmegen wist te forceren. De Sunset March eert de 48 Ameri- kaanse militairen die daarbij sneuvelden en die op de brug gesym- boliseerd worden door evenzoveel lampen die met zonsondergang ontstoken worden. “Ik ben zeer vereerd dat ik deze mars mag lopen”, zegt sergeant- majoor Aleander ‘Bo’ Barnett (45) van het 1st Brigade Combat Team van het 504e. “Mensen zullen dit nooit vergeten door deze mars. Als ik hier zelf zou wonen, zou ik dagelijks meelopen. Zo wordt het ver- leden in ere gehouden.” Zelf werd hij als jonge jongen gegrepen door de films over de invasie in Normandië op D-day. “Ik wilde niets liever dan militair worden en heb dat inmiddels ook overgedragen op een van mijn drie zonen.” Als we hem vragen of hij ook veteraan is volgens de Nederlandse definitie, moet hij lachen. “Maak je een grapje? Ik was er al bij met de Eerste Golfoorlog en daarna volgde onder meer Panama, Irak en Afghanistan. Ik ben in totaal 72 maan- den uitgezonden geweest!” Zijn commandant, kolonel Colin Tuley, geeft in een toespraakje toe dat hij zelf geen veteraan is, maar hij is niet minder vereerd. “Ik zou willen dat sommige Amerikanen wat van dit Hollands eerbesef zouden hebben.” (FL)


Veteranen bezorgen brief aan Tweede Kamer


Een aantal gewonde Libanon- en Bosniëvete- ranen heeft 17 maart een brief aangeboden aan de Tweede Kamer waarin ze hun beklag doen over de nazorg van Defensie. De brief werd geschreven namens vijfhonderd veteranen en had als titel Vulneratus Nec Victus (gewond, maar niet verslagen). De veteranen willen dat Defensie verantwoordelijkheid erkent voor de klachten die veroorzaakt zijn door hun uitzending en dat Defensie de nazorgverplich- tingen nakomt, maar vooral ook dat er haast gemaakt wordt met de afhandeling van de schadeclaims. “Wat we willen is dat minister Hennis aansprakelijkheid accepteert voor een hele grote groep veteranen die al jaren aan het procederen is, sommigen al twaalf jaar”, zei een van de veteranen tegen de NOS. Momenteel liggen er 482 claims bij Defensie, waarvan sommige procedures al vele jaren duren. Dit ondanks de rechterlijke uitspraken in de zaken Maat en Kriznaric, waarbij Defen- sie verantwoordelijk is gesteld voor de schade wegens gebrek aan nazorg. (LvD)


april 2016 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65