This page contains a Flash digital edition of a book.
Oud en jong (4) Een korte reactie op de inzending van de heer Ab Woudstra in Checkpoint 2-2016. Ook ik vind de reactie een beetje overtrokken van de heer Van Diessen over opmerkingen van jonge, vooral vrouwelijke veteranen over de outfits van oudere veteranen. Mij werd eenmaal, jaren geleden, gevraagd met mijn blauwe blazer bij welke harmonie ik speelde. Ik was aangenaam verrast door deze opmerking, daar ik alleen maar op mijn vingers kan fluiten, maar dat deze persoon kennelijk in de veronderstelling verkeerde dat ik een instrument beheerste. Ik zag dat meer als een compliment, moest er op dat moment ook alleen maar om lachen. Ik moet de heer Van Diessen wel gelijk geven dat wij in vergelijking met de huidige beroepsmilitairen op geen enkele manier werden verwend. Meer dan een jaar patrouille en wachtlopen, geen dag vakantie enzovoorts. Ons enige entertainment bestond uit het bezoek van de aalmoezenier of dominee eens per maand, die dan – vooropge- steld dat hij een instrument beheerste


– ons op een mop muziek trakteerde en ik mocht dan ook nog als misdienaar assisteren bij de Heilige Mis. Dat was nog eens genieten geblazen tijdens ons verblijf in onze laatste kolonie. Wij hebben vaak meer last gehad van het kader dan van Soekarno en het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd door incidenten en het gedrag van een paar officieren. Verdere details zal ik u besparen. Een nadelig gevolg wil ik toch nog wel even kwijt en dat is wat ik overgehouden en te danken heb aan het gedrag van een luitenant en de aanwezige arts. Door hun gedrag heb ik chronische oorsuizingen overgehouden na landingen op een eiland. Deze feiten zijn niet relevant en hebben weinig te maken met eerdergenoemd item, maar wil ik toch nog wel even de revue laten passeren. Ik heb de oorbeschadiging ook aangekaart, maar met dergelijke futiliteiten hoefde ik niet aan te klop- pen. Gaat vanzelf over, was de reactie van de op dat moment aanwezige arts, waarvan akte.


Piet Stoutjesdijk, Eindhoven


Aanvullingen en correcties


Checkpoint 2-2016


Check Up (pag. 8) De juiste URL voor de speciale veteranenwebsite is www.veteranenpasvoordeel.nl.


Checkboek (pag. 28) De website van de uitgever van het boek Expeditie Sterrengebergte is www.freemusketeers.nl.


Meetingpoint (pag. 35) Het e-mailadres van Gert-Jan de Rooij is roboek@zeelandnet.nl


Check uw agenda (pag. 41 t/m 43) De veteranenpaskorting bij het Nationaal Militair Museum is niet van toepassing bij evenementen, deze geldt uitsluitend bij een museumbezoek.


Overzicht Europese missies (pag. 10 t/m 12) In het overzicht ontbrak de Inter- national Conference on Former Yugoslavia (ICFY). Van 10 oktober 1994 tot 30 maart 1996 maakten in totaal elf Neder- landse militairen deel uit van ICFY, een niet-geüniformeerde waarnemersmissie van de Ver- enigde Naties en de Europese Unie. De ICFY zag toe op de toezegging van de Federale Repu- bliek Joegoslavië om de grens met de ‘Bosnisch-Servische Repu- bliek’ te sluiten. Het Nederlandse detachement, dat bestond uit een drietal militairen (van april tot juni 1995 werden geen militai- ren uitgezonden), drie douaniers en drie functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, controleerde de grens aan Servisch-Montenegrijnse zijde. De opheffing van de sancties tegen de Bosnische Serviërs op 27 februari 1996 betekende het einde van de ICFY-missie.


Een oude en een jonge veteraan tijdens de Nederlandse Veteranendag in 2013. Foto: William Moore april 2016 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65