This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te kor- ten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen


der geneeskundige troepen? Reacties: E. van Overbeek, e-mail: edvanoverbeek@ yahoo.com.


3P01 Louis van Velzen (l) is twee keer naar Korea geweest. Van 21 juli 1951 tot 22 aug ’52 met 3 AD en 26 juli ’53 tot eind juli ’54 met 19 AD. Hij is al enige tijd geleden overleden. Zijn zoon wil graag weten in welke cie hij gezeten heeft en wat zijn functie(s) was/waren. Ook is hij in deze periode gewond geraakt. Wie kan hier iets over vertellen? Reacties: B. van Velzen, Slangevecht 10, 3813 LT Amersfoort, tel: 033-4803914, e-mail: ben@deblauwehuzaar.nl.


3P02 Volgens de stamboom van Ed van Overbeek zou kpl Van Oudheusden (10 jan 1906-20 febr ’43), zoon van Johannes Baptist van Oudheusden (1869-1951) en Arnolda Verhagen, familie zijn van hem. Hij zou gewoond hebben op Koningshoeve 247 te Til- burg. Vanwege zijn hel- dendaad op 10 mei ’40 op vliegveld Ypenburg bij de Geneeskundige Dienst heeft hij de Militaire Willems- Orde gekregen. Het Oplei- dingscentrum in Hilversum draagt zijn naam. In Over- beeks stamboom komen ver- scheidene Johannesen van Oudheusden voor. Wie kan meer vertellen over deze kpl


58 april 2016


3P03 Marn ZM Aad van Leest, Inbat cie staf stoot- sectie, is op 16 mrt 1954 vertrokken naar Nieuw- Guinea voor ruim tien maan- den en heeft daar mijnen geruimd. Hij heeft vanuit Nieuw-Guinea 41 brieven geschreven naar zijn ouders in Leidschendam. Vooral de reis ernaartoe heeft hij heel nauwkeurig beschreven met de diverse tussenlandingen. Maar van de terugreis weet hij niets meer en hij heeft dat ook niet meer beschre- ven. Zijn vrouw wil graag weten of er iemand is die dit nog wel weet. Op 20 jan ’55 vertrok hij vanaf Biak naar Amsterdam. Aankomst 22 jan. Reacties: T.M.E. van Leest-van Venrooij, Wolle- gras 29, 2671 ZZ Naaldwijk, e-mail: a.van.leest@kpnplanet.nl.


3P04 Deze foto is genomen in 1949-’50 van Bataljon Jagers in de desa Ketekan, Ned.- Indië. Op de foto: zittend Kuiper, staande van links naar rechts Blom, De Graaf, Kruft, een KNIL-militair en voor de boom sld Kuiljens. Peeters zou graag met hen


in contact komen. Op de voorgrond staan gevangen- genomen desabewoners, die er tussenuit geknepen waren bij de controle van hun pas- jes. Zij werden overgedragen aan de algemene politie. Reacties: J.H. Peeters, Hemel- rijk 4, 5961 LT Horst, tel: 077-3983513.


3P05 Kpl Petrus (Peter) Leo- nardus van Hemmen (26 apr 1923) is op 23 aug 1946 met ms Kota Baroe aangekomen in Ned.-Indië. Hij heeft tot 11 aug ’49 gediend bij het Aanv. Det. Stoottroepen, 2 Comp, 2 Pel. SEAC. In Korea heeft hij van aug ’51 tot okt ’52 gediend (aangekomen met de McRea). Bij welke compagnie, peloton hij zat en wat zijn functie daar was, is onbekend. Ook waarom hij tijdens zijn tijd in Korea van 6 mrt ’52 tot 4 apr ’52 in het hospitaal lag, is niet bekend.


3P06 Math van Hout zoekt zijn oud-collega Dolf Visser uit Oost-Soeburg. Zij hebben samen gediend bij 41 TKbat in Bergen-Hohne in de periode 1976/’79. Zijn leeftijd is rond de 57 jaar. Reacties: M. van Hout, Mgr. v.d. Veldenstraat 6, 5371 BR Ravenstein, tel: 0486-412279, e-mail: mathvanhout@ hotmail.com.


3P07 Voor een fotografieproject met interviews is Suzanne Liem op zoek naar weduwen van mannen uit 3-9 RI (onderdeel Gevechtsgroep Noord); (weduwen van) veteranen die in Sulawesi en op Java betrokken waren bij gevechtsacties; weduwen van mannen die omkwamen tijdens de gevechtsacties op Java en Sulawesi en weduwen van mannen die omkwamen tijdens de Bersiap-periode. Zij wil hen interviewen over hun persoonlijke herinneringen aan de tijd in Ned.-Indië en daarna. Aan de weduwen wil zij ook vragen of en wat hun mannen hebben verteld over de tijd in Ned.-Indië. Reacties: S. Liem, Raam 158, 2611 WP Delft, e-mail: suzanne@suzanneliem.com, tel: 06-22999679, website: www.suzanneliem.com.


Harry van Hemmen heeft zijn vader nooit gekend, wie wel? Reacties: H. van Hemmen, Spanje, e-mail: mxbuddy@hotmail.com.


3P08 Jan Schippers, sgt foe- rier bij de 41e Genie Park Cie 1947-’50, waarvan in ’48-’50 in Ned.-Indië (Tjimahi), wil graag weten of er nog sobats van hem in leven zijn. Reacties: J. Schippers, Diessenplasstraat 52, 7451 DD Holten, e-mail: j_schippers@tele2.nl.


3P09 Voor een nog te orga- niseren reünie is de organi- satie op zoek naar adres- of e-mailgegevens van een groot aantal jongens die in Liba- non van nov 1982 tot mrt ’83 op post 7-23 hebben gediend. Reacties E. van Steen, e-mail: evslogic@gmail.com of G. Abma, e-mail: gerardabma@outlook.com.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65