This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kun- nen slechts enkele van de vele brieven die bin- nenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u stu- ren naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huis- adres) tothepoint@veteranen.nu.


Oorlogsmisdaden Graag wil ik reageren op het artikel over de lezing in het Verzetsmuseum in Amsterdam in Checkpoint 2-2016 over oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië. Allereerst enige opmerkingen. Oor- logsmisdaden dienen nooit, nogmaals nooit, te verjaren. Ik kan me geen gewa- pend conflict herinneren waar geen misdaden zijn begaan. Dit mag nooit een excuus zijn waar oorlogsmisdadi- gers ongestraft mee wegkomen. Niet te ontkennen valt dat ook in Nederlands- Indië wederzijds oorlogsmisdaden zijn begaan. De toenmalige regering had er belang bij deze feiten onder de mat te vegen. Ook Hueting wist dat en vond het verstandig hierover te zwijgen. Hij schreef er niet over om zijn familie niet ongerust te maken. Toen in 1958 Hue- ting wist dat hij toch geen gevaar voor berechting meer liep, wierp hij zich steeds meer op als de dappere moraal- ridder. Velen hadden liever gezien dat hij in Holland meteen was gearresteerd en voor de krijgsraad gebracht was. Als een belangrijke conclusie werd gesteld dat het kader er niet tegen opgewassen was om misdragingen en misdaden te voorkomen. Ikzelf was sergeant en diende onder een strenge kapitein met normen en waarden die van zijn sol- daten correct gedrag ook tegenover de burgerbevolking eiste. Deze conclusie was dus zeker niet op onze compagnie van toepassing. Veel zou ik nog over dit onderwerp kunnen schrijven. Ik denk dat het beter is het hierbij te laten.


W.G.R. Blommestein, Purmerend


Hoe hoort de houding? (3) Als je zo de samenstelling bekijkt van besturen van reünieverbanden en vete- ranenverenigingen, dan is het beroeps buiten dienst-gehalte hoog, er zitten maar weinig dienstplichtigen in die besturen. Hetzelfde geldt voor de orga- nisaties rond veteranen, het Veteranen- instituut en de projectorganisatie Vete- ranendag bijvoorbeeld. Is dat erg? Een antwoord kan slechts gevonden worden door het uit te zoeken. Ik denk dat voormalig dienstplichtigen weinig op hebben met al dat gedoe rond protocol, wat je tenue moet zijn en hoe je je in het defilé dient te gedragen. Op het Binnen- hof, Malieveld en langs de route van het


defilé klinkt hetzelfde zeekoeachtige gebulk als ooit en toen op de exercitie- velden en appelplaatsen van weleer. Dat stoot af. Waarom zouden veteranen niet in vrijetijdskleding en met een pilsje in de hand kunnen deelnemen aan het defilé om bij het erepodium een toast uit te brengen op Zijne Majesteit? Wat is er leuk aan formeel? Aan plechtig? Aan opgedrongen gedrag? Niets! Ik denk dat er voor ex-dienstplichtige veteranen een hoge drempel wordt weggenomen als de protocollen en de fetisjisten ter zake uit beeld verdwijnen, althans zich minder nadrukkelijk manifesteren.


Andreas Schelfhout, Oudwoude


Defileren voor de koning op Veteranendag 2013. Foto: William Moore


Miljoenenclaim


120 Libanonveteranen claimen 15 miljoen van Defensie omdat ze nooit goed zijn opgevangen. Zijn wij Indiëveteranen ooit opgevangen? Toen ik hals over kop terugvloog met een KLM Constellation van Nederlands-Indië naar Nederland wist niemand van mijn familie dat ik terug was. Geen ontvangst- comité en geen opvang. Zelf heb ik een paar indrukwekkende en gevaarlijke situaties meegemaakt waarvan ik nu op mijn 88e nog de naweeën ondervind. Ik wens de Libanonkerels veel succes met hun streven en verklaar mij voor honderd procent solidair!


Frans Berings, Utrecht


Indiëveteraan Joop Hueting tijdens de lezing in het Verzetsmuseum Amsterdam. Foto: Karin Stroo


48 april 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65