This page contains a Flash digital edition of a book.
Getekend voor het leven


Geloof Veteraan, hoop en liefde


Naam en leeftijd: Stefan van Zanten (57) Uitzending: voormalig Joegoslavië Tattoo gezet door: Duke’s Tattoo in Zevenbergen Wanneer: januari 2016


Om een vervelende periode af te sluiten, liet Stefan van Zanten recent een tatoeage zetten. Opvallend is dat het geloofsteken, het kruis, is vervangen door het veteranenlogo. En natuurlijk het grote hart met daarin de naam van zijn vrouw. “Zij verdient het om op een voetstuk te staan.”


Door: Janke Rozemuller Foto’s: Jarg Woldhuis


S


tefan van Zanten werd in 1992 in het kader van de ECMM-missie vier maanden individueel uit- gezonden als waarnemer/monitor naar voorma- lig Joegoslavië (zie ook Checkpoint 1-2010). Door


deze uitzending liep hij PTSS op, waarvoor hij acht jaar werd behandeld. Naast een militair invaliditeitspen- sioen heeft hij de erkenning bij de politie, zijn huidige werkgever, dat zijn PTSS een beroepsziekte is. “In janu- ari dit jaar heb ik besloten om deze vervelende periode af te sluiten door het zetten van mijn tatoeage, om er zo een uiterlijke betekenis aan te geven.”


Zijn tatoeage heeft als basis de tekens voor geloof, hoop en liefde, maar het kruis is vervangen door het vetera- nenlogo. “Door het werken in Bosnië geloof ik niet meer in kerken en geloofstekens. De mensen geven zelf wel uiting aan hun geloof. Ik heb respect voor de mensen – als slachtoffers – in een oorlog en wil hen steunen als mens, niet als iemand met een bepaald geloof.” In het hartteken staat de naam van zijn vrouw Hetty. “Zij heeft


het door mijn PTSS heel erg moeilijk gehad en zij heeft mij altijd gesteund. Er staat ook 010 van Rotterdam in, de stad waar ik ben geboren en nu werk als politieman. Het hoopteken is mijn hoop en wens dat de wereld ooit zonder oorlog zal zijn.”


“Mijn tatoeage is een belangrijk uiterlijk teken voor mijn vrouw Hetty, die mij in mijn PTSS onvoorwaardelijk heeft gesteund en zich vaak als oud vuil ‘aan de kant van de straat gezet’ heeft gevoeld. Zonder haar was ik in de goot beland en zij verdient het om op een voetstuk te staan. Net als zoveel andere partners van PTSS-vetera- nen. Ik wil haar met mijn tatoeage laten zien dat ik van haar houd (hartteken), dat ik geloof in een toekomst samen (hoopteken) en dat mijn PTSS (veteranenlogo) mij uiteindelijk positief heeft gevormd tot de politieman die ik nu ben!” Een tweede tattoo komt er niet. “Eén is voor mij genoeg, deze zegt alles en laat alles zien.”


Aanmelden kan via checkout@veteranen.nu. april 2016 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65