This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Nieuwe veteranenpas voor transgender


Omdat haar oude pas na een geslachts- verandering niet meer bij haar huidige identiteit aansloot, kreeg Libanonvete- raan Rianne Volkering op 22 februari op het Veteraneninstituut (Vi) een nieuwe veteranenpas uit handen van Vi-directeur Frank Marcus. “Het was voor mij belangrijk omdat ik veel waarde hecht aan mijn veteranenstatus en daar trots op ben”, aldus Volkering (53) na de uitreiking, die ze als heel gastvrij heeft ervaren. “Ik voelde mij echt thuiskomen en het voelde zo mooi om ook binnen het Defensieapparaat geaccepteerd te worden.” Haar vrouw kreeg een broche in de vorm van een anjer, als blijk van waardering voor het thuisfront. “Dat betekende ontzet- tend veel voor mij omdat er al zoveel aandacht naar mij uitgaat. Zij heeft dit echt verdiend, niet alleen omdat zij mij zo steunt in dit proces, maar ook omdat zij geliefd is onder andere veteranen en een luisterend oor is voor diverse makkers met PTSS.” Vi-directeur Frank Marcus noemt het een belangrijk moment voor Volkering. “Na een jaren- lang traject, dat ongetwijfeld met veel ups en downs gepaard is gegaan, was ze zover dat ze haar geslachtsverandering vorm wilde geven via de uitreiking van een nieuwe veteranenpas. Als directeur van het Veteraneninstituut heb ik daar met genoegen aan meegewerkt. Niet alleen omdat ik het moedig vind en er respect voor heb dat Rianne dit moei- lijke en ingewikkelde traject samen met haar Saskia helemaal heeft doorlopen,


Foto: Birgit de Roij


maar ook omdat ik het mooi vind dat we in Nederland in alle vrijheid en op een tolerante manier omgaan met groepen mensen die wellicht niet hele- maal voldoen aan een standaardbeeld van man en vrouw. Veteranen hebben zich vroeger en nu ingezet voor vrede


en vrijheid – en deze vrede en vrijheid maken het mogelijk in Nederland dat mensen volledig vrij zijn om uiting te geven aan wat en wie ze zijn. Laten we dat koesteren en ons er sterk voor blij- ven maken dat grote voorrecht veilig te stellen!” (JR)


Wist je dat… je nog steeds mee kunt doen aan


militaire sportkampioenschappen? Alle veteranen, dus ook veteranen uit dienst, kunnen meedingen in mili- taire sportkampioenschappen. Blink je uit in golf of atletiek? In mei staan deze twee kampioenschappen op het programma. Maar er zijn meer sport-


disciplines, zoals triatlon, halve mara- thon en wielrennen. Wil je weten of jouw sportdiscipline erbij zit of wil je je aanmelden? Meer informatie vind je op veteraneninstituut.nl/ontmoeten/ sportevenementen. (CC)


Je hoeft het niet alleen te doen!


We horen het steeds weer. Tijdens het intakegesprek van een maatschappelijk werker met een nieuwe cliënt bijvoor- beeld. Dat mensen een hoge drempel kunnen ervaren om daadwerkelijk hulp te vragen. Omdat ze bijvoorbeeld liever hun problemen zelf oplossen en ons niet willen belasten. Maar de zorg is er en we hebben er ver- trouwen in dat we daarmee ook kwali- teit kunnen bieden. Speciaal voor vete- ranen en hun gezinsleden. Het Vetera- nenloket wordt steeds vaker bezocht en het aantal aanmeldingen voor hulp groeit nog steeds. Dat zegt iets over de


bereikbaarheid en het succes van dat loket. Niemand hoeft dus verstoken te zijn van veteranenzorg, als die nodig is. We weten bovendien dat als je psycho- sociale klachten ervaart, je daar zo snel mogelijk wat aan moet doen. Voor de grootste kans op herstel. Zo’n aanmelding is emotioneel vaak wel een flinke stap. Wanneer je tijd nodig hebt om die stap naar de hulp- verlening te maken, dan moet je die ook nemen. Het gaat erom wat jij wilt, zeker in de hulpverlening. Wat ook kan, is gewoon een vrijblijvend gesprek. Of we bieden je informatie, over klachten


en de impact daarvan. Soms, bij lichtere klachten, is dat dan al voldoende om zelf- standig aan verder her- stel te werken. Er is meer mogelijk dan je misschien denkt. Neem daarvoor eens een kijkje op de nieuwe website van het LZV: www.lzv-groep.nl. (JM)


LZV, tel: 085-4852000, e-mail: info@lzv-groep.nl, website: www.lzv-groep.nl.


april 2016 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65