This page contains a Flash digital edition of a book.
STUUR UW VERHAAL EN/OF FOTO IN OVER UW BESTE KAMERAAD/KAMERAADSCHAP Brothers in arms


Het is het woord dat wij als redactie van Checkpoint in interviews het vaakst horen: kameraadschap. Veteranen worden bijna lyrisch als zij op ons verzoek in gedachten teruggaan naar de tijd dat ze als militair uitgezonden wer- den. En dat geldt ook voor militairen die nu worden uitge- zonden. Wij zijn op zoek naar verhalen van brothers (& sis- ters) in arms.


uitzending. Daarvoor is de redactie op zoek naar bijzondere verhalen van veteranen over kameraadschap. Dus wie zijn uw brothers/sisters


H


et juninummer van Checkpoint zal in het teken staan van kame- raadschap tijdens een


in arms en waarom? Wat maakte u samen op missie mee? Wat maakt uw band zo sterk? En hield die band ook nog stand na terugkeer in de burgermaatschappij?


U kunt uw verhaal, het liefst met foto (minimaal 1 MB), vóór 1 mei


sturen naar e-mail: checkpoint@veteranen.nu of Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen. Onder inzenders van de geplaatste verhalen en foto’s worden aantrekkelijke prijzen zoals boeken en dvd’s verloot.


april 2016


27


Foto: Hyung Balkema


Foto: William Moore


Foto: ministerie van Defensie


Foto: Rob Gieling


Foto: Anne Makaske, archief Nederlandse Veteranendag


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65