This page contains a Flash digital edition of a book.
Kort Poolse tranen


In het kader van het thema van Checkpoint: deze maand verschijnt de mid price editie van de roman Poolse tranen. In dit boek beschrijft Miriam Guens- berg het lot van haar Poolse vader, die meevocht met de Poolse 1e Pantserdivisie in de Tweede Wereldoor- log. Als voorbereiding op het schrijven van het boek heeft ze uitvoerig onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de divisie en de rol van dit bataljon in de bevrijding van Nederland.


Het vrijheidsboek


Poolse tranen – Miriam Guensberg 240 pagina’s € 10,- Uitgeverij de Kring, Amster- dam (tel: 020-3792939) www.uitgeverijdekring.nl ISBN 9789462790236


Retour Baxley


Op 6 juni 1944 stierf de 24-jarige Edgar L. Clark uit Baxley (Georgia) op Omaha Beach. Zeventig jaar later staat de Nederlander Stephan van Erp voor een herdenkingspilaar in Nor- mandië en leest zijn naam. Het blijft hem bij en hij raakt zo in de ban van Clark dat hij besluit op zoek te gaan naar de achtergronden van deze onbekende held. Na een reis naar Amerika besluit hij het verhaal van Clark te verwerken in een roman. De


moed, verdriet, angst, de ver- schrikkingen van een oorlog, maar de kameraadschap tus- sen de jongens steekt daar- boven uit. Als je eenmaal begonnen bent met lezen, wil je weten hoe het verder gaat en dat is een goed teken. Het boek mag dan wel een jeugdboek genoemd worden, ook voor volwassenen is het een aanrader. (LvD)


De sprong op Normandië – Anke Manschot 352 pagina’s € 17,50 Uitgeverij Brandt, Amster- dam www.uitgeverijbrandt.nl ISBN 9789492037213


opbrengst van Retour Baxley is volledig bestemd voor de financiering van vliegtickets voor Clarks familie, zodat zij zijn graf in Normandië kun- nen bezoeken.


Retour Baxley – Stephan van Erp 360 pagina’s € 19,50 Te bestellen via e-mail: retourbaxley@gmail.com www.retourbaxley.com ISBN 9789090293813


Dienen in nood


In Dienen in nood wordt de historie van de Search and Rescue helikoptereen- heid van de Koninklijke Luchtmacht beschreven in feiten, persoonlijke beleve- nissen en achtergronden. Dit is het eerste deel, Het vliegende reddingsteam van de KLu 1959-1994. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan Nieuw-Guinea. Het boek is een aangevulde en her- nieuwde uitgave van Boven de Wadden, dag en nacht…


Dienen in nood. Het vlie- gende reddingsteam van de KLu 1959-1994 – Pieter L. Schram 256 pagina’s € 38,95 (veteranenprijs € 32,50, zie pag. 55) Lanasta/Violaero, Emmen (tel: 0591-618747) www.lanasta.nl ISBN 9789086162345


Kort


In Het vrijheidsboek geven prominente Nederlanders van verschillende genera- ties en met uiteenlopende achtergronden hun visie op vrijheid. Een van hen is zoon van een KNIL-militair en Dutchbatveteraan Ad Ana- kotta, die vertelt over onder meer zijn Molukse achter- grond en zijn uitzending naar Srebrenica. Het boek verschijnt in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het voorwoord is van de voorzitter van het comité Gerdi Verbeet.


Kort


Het vrijheidsboek. Genera- ties over vrijheid en onvrij- heid in naoorlogs Nederland – Esther Captain en Maarten Dallinga (red.) 244 pagina’s € 19,95 AUP, Amsterdam (tel: 020-4200050) www.aup.nl ISBN 9789462981713


Kort


april 2016


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65