This page contains a Flash digital edition of a book.
meer zijn interesse. “ICT is altijd nieuw, het blijft in ontwikkeling.” Sinds 2004 werkt hij bij het ISC.


Avontuur Ook Pol was op zoek naar avon- tuur toen hij zich aanmeldde voor Libanon. Hij was nog heel jong, zijn ouders moesten toestemming geven. Op 18-jarige leeftijd zat hij in 1982 in Libanon, op post 7-1 Alfa. Drie maanden lang werkten ze volgens hun normale routine: onder meer patrouilles lopen en controles op wapens en explosieven. Daarna viel Israël Libanon binnen en mochten ze drie maanden niet van de post af. “Er waren continu beschietingen over de post heen. De kwaliteit was niet dusdanig dat alles in Israël terechtkwam. Het kwam ook bij de post neer. Er waren ook aanval- len vanuit Israël met helikopters en tanks. We hebben het nodige gezien.” Hij vond de opleiding heel zwaar en daardoor in grote tegen- stelling met zijn tijd in Libanon. “Daar ging het om peacekeeping. In Nederland was het hollen en niet stilstaan en in Libanon was het andersom.” Hij bewaart hele goede herinneringen aan de kameraad- schap. “Ook al heb je elkaar nu een hele tijd niet gezien, het zit gelijk goed. Je moest daar honderd pro- cent op elkaar kunnen vertrouwen en dat gevoel is er nu nog.” Na zijn uitzending ging hij aan de slag bij Digital en volgde intern opleidingen. Nu werkt hij al zestien jaar op de universiteit.


IDEA Rhemrev komt uit een militaire familie, zijn vader was luchtmacht- officier en arts en zijn opa was KNIL-militair. Die laatste was zelfs drager van de Militaire Willems- Orde. “Daar ben ik als kleinzoon natuurlijk erg trots op. Logisch dat ik de ambitie had om ook beroeps te worden, maar na een paar jaar verruilde ik dat voor het reserve- officierschap met vele mobilisabele functies.” In het kader van civiel- militaire samenwerking ging hij met


april 2016 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65