search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Workshops/pitches Donderdagavond


Nieuwe Sluizen in Terneuzen Door Marco Heijdens van InfraGO Marco Heijdens was als dialoogsecretaris medeverantwoordelijk voor de interne en externe coördinatie van het aanbestedingsproces van het D&C contract van de nieuwe Sluis Terneuzen. Dit complexe infrastructurele project omvat de bouw en onderhoud van de derde grootste sluis ter wereld. Tijdens deze workshop neemt Heijdens u mee in de uitdagingen van dit grootse project.


De multiflexmeter De multiflexmeter is een klein modulair apparaat dat continu én online bij- voorbeeld het peil, de stroomsnelheid, de neerslag en het zoutgehalte van het water meet. Dit innovatieve product voor watermonitoring is een initiatief van medewerkers van waterschap Scheldestromen. Het systeem is steeds in ontwikkeling en iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te denken.


Herinrichting Kruispolder Het waterschap experimenteert in de Kruispolder met een hele nieuwe aanpak van samenwerking. Het watersysteem werkt in dit gebied niet optimaal, maar deze keer helpen perceeleigenaren zelf mee met het oplossen van het probleem. Het resultaat? Een gedragen actieplan met werk voor zowel het waterschap als de omgeving.


De wegbeheerdersapp De inspectiepapieren van waterschap Scheldestromen hebben plaats gemaakt voor iPad-apps. Dit scheelt de medewerkers buiten veel tijd, bespaart bovendien een hoop kosten en ook wordt de organisatie real- time geïnformeerd over de voortgang van de inspecties. In deze pitch maakt u kennis met een speciaal ontwikkelde app voor wegbeheerders.


Fietsvonkpad Massa’s scholieren fietsen dagelijks vanuit Walcherse dorpen naar school in Middelburg. Ze rijden in de wintermaanden vaak in het aardedonker. Het waterschap doet samen met aannemer Sandee een proef met een oplichtend fietspad waar nu geen lantaarnpalen staan. De eerste resulta- ten zijn net bekend!


De grondradar Met een grondradar, die je kunt vergelijken met een metaaldetector, meet het waterschap de kleidiktes van een dijk. Het apparaat stuurt signalen de grond in en de verschillende grondlagen sturen elk een ander soort signaal terug. Nu kost het nog ruim anderhalve dag om zo’n zestig grond- boringen te krijgen, maar de grondradar meet 38.000 punten binnen een paar uur. Tijdens deze pitch leert u meer over deze innovatie.


De Energiefabriek! Waterschap Scheldestromen maakt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem energieneutraal. Door het in de zuivering geproduceerde slib te vergisten, kan het Waterschap al ongeveer 80 procent van de eigen ener- giebehoefte opwekken. De zuivering wordt dus een echte Energiefabriek!


Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee & Delta hebben hun krachten gebundeld in de POW. Door kennis en capaciteit te delen op waterveiligheidsprojecten (Bestuursakkoord Water, HWBP en het pro- gramma Ruimte voor de Rivier) in de regio Zeeland werken beide organi- saties op een efficiënte manier samen. Zo maken Rijkswaterstaat en waterschap een efficiencyslag zonder te tornen aan “droge voeten”.


Sensoren in de sluis Door Gilbert Westdorp Westendorp vertelt u alle ins en outs over een proefproject met sensoren in een sluis. Door analyse van de sensordata vinden reparaties en onder- houd nu precies op het juiste moment plaats. Voorheen werd dit vaak te vroeg of juist te laat uitgevoerd.


Kosten & aanmelden De gehele VIB-tweedaagse kost slechts € 20,- inclusief lunch en diner! Wilt u slechts een van de dagen bijwo- nen? Dat kan voor € 10,-.


De Tweedaagse is een unieke kans om kennis te maken met de VIB. Voor leden is dit evenement gratis. Een lidmaatschap kost slechts € 30,-. U krijgt dan toegang tot het kennisnetwerk van de VIB en wordt uitgenodigd voor workshops en bijeenkomsten met vakgeno- ten. Nieuwe leden ontvangen bovendien gratis OTAR! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: vibinfra@gmail.com


Wat is de VIB? De Vereniging voor Infrabeheerders (VIB) is een netwerk voor func- tionarissen in de sector infrabeheer, waarbij kennisuitwisseling cen- traal staat. De VIB organiseert regelmatig bijeenkomsten, voor- drachten en symposia.


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 53


Slechts 20 euro!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com