search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra- beheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 2-2017, jaargang 98 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven


(grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V. Abonnementsvormen,


l o ss e adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


OTAR Digitaal


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


redactioneel


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties


Op naar Zeeland ui t g av e n,


Wist u dat het vakblad OTAR eigenlijk het huisorgaan is van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB)? Een club van vakgenoten die graag met elkaar in gesprek gaan over het beheer van (hoofd)wegen en vaarwegen. Professionals die op de hoogte willen blijven van de nieuwste ontwikkelingen, maar die vooral van elkaar willen leren.


OOTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond-


Op 20 en 21 april is de jaarlijkse VIB-tweedaagse. Het Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland hebben een interessant programma in Zeeland samengesteld. Juist in deze kleine provincie is samenwerken en innovatie van groot belang en dat ziet u terug in het aanbod van workshops tijdens deze dagen. Die gaan bijvoorbeeld over de nieuwe sluizen in Terneuzen en de waterzuiveringsinstallatie Ritthem. Deze levert niet alleen gezuiverd afvalwater, maar dankzij biogas ook voldoende schone elektriciteit om 380 huishoudens van stroom te voorzien. Of over grassifi catie, een innovatieve techniek om verschillende waardevolle producten van bermmaaisel te produceren, en slimme apps en technieken om beheer eenvoudiger of energiebewuster te maken.


2 2017


jaargang 98 www.otar.nl


Interessant is dat de drie organiserende partijen intensief samenwerken op deze gebieden. En ook leuk hoe dat terugkomt in het programma. Drie topfunctionarissen duiken op vrijdag 20 april bijvoorbeeld de keuken in om onder leiding van een Zeeuwse topkok een lunch voor hun gasten te bereiden. Als dat geen samenwerking is….


DRONES IN PLAATS VAN LANDMETERS Landmeten door de jaren heen


WAS DE MERWEDEBRUG EEN INCIDENT?


JAN DE BOER, KWS:


ASFALTBRANCHE ALS VOORBEELD VAN DUURZAAMHEID


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 3


De VIB nodigt dit jaar voor het eerst ook niet-leden uit voor deze bijeenkomst. Voor slechts 20 euro kunnen zij deze twee dagen bijwonen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de VIB. Wat houdt u nog tegen? Op naar Zeeland zou ik zeggen!


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Coverfoto: Airovation Engineering, artikel pagina 32-33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com