search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Uitbreiding van 40 naar 130 bruggen in 2017: Brug Management Systeem leidt tot minder wachttijden scheepvaart en wegverkeer


Het nieuwe Brug Management Systeem (BMS) dat door de provincie Noord-Holland sinds 2015 wordt ingevoerd, leidt nu al tot minder wachttijden voor het wegverkeer binnen de Metropoolre- gio Amsterdam. Ook het scheepvaartverkeer behaalt tijdwinst. Reden te over om het BMS verder uit te rollen. Waren in de eerste fase van het project nog maar 40 bruggen aangesloten, volgend jaar verwacht Noord-Holland al 130 bruggen aan het BMS te koppelen. Tekst:OLAV LAMMERS


D


e politiek wil het transport over water stimuleren om daarmee overbelasting van doorgaan- de wegen tegen te gaan. Daarnaast is het van groot economisch belang dat het wegverkeer vlot doorstroomt in een druk bevolkt gebied als de Randstad. Er ligt dus een enorme uitdaging om bei- de verkeerstromen zo goed mogelijk sa- men te laten gaan met zo min mogelijk oponthoud.


Optimaal moment opening “Elke geopende brug is er een te veel voor de automobilist die met wachttij-


18 Nr.2 - 2017 OTAR


den te maken krijgt, maar elke geslo- ten brug vormt voor de scheepvaart een groot obstakel, vooral ook omdat sche- pen in tegenstelling tot het wegverkeer weinig of geen uitwijkroutes kennen”, zegt Bart Bosman, verkeersmanager bij de provincie Noord-Holland. “Maar ook voor de recreatievaart in de zomer, die in Noord-Holland een economische waarde van zo’n 500 miljoen euro ver- tegenwoordigt, is een goede doorstro- ming van groot belang. Het Brug Ma- nagement Systeem is een belangrijk instrument om het oponthoud voor alle partijen zoveel mogelijk te beperken.


Met behulp van talloze data berekent dit systeem het optimale moment waarop een brug kan worden geopend.”


Blauwe Golf


In en over de vaarwegen in de provincie Noord-Holland bevinden zich in totaal 288 beweegbare bruggen en sluizen die door zo’n 15 verschillende organisa- ties worden bediend. Een groot aantal van deze objecten ligt in druk bevaren scheepvaartroutes en vormt op veel lo- caties knelpunten, daar waar veel weg- verkeer de waterwegen kruist.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com