search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Beheer Online techniek achter de Slimme Weg


De Slimme Weg zorgt voor gemak, maximale doorstroming en optimale veiligheid voor alle weggebruikers. Het juiste licht op het juiste moment, sneller groen bij regen voor fietsers en voetgangers en extra voorwaarschuwingen bij oversteekplaatsen. Bovendien is de Slimme Weg klaar voor innovatieve oplossingen op het gebied van connectivity met de auto’s van de toekomst. De Slimme Weg werkt op de techniek van het online platform Beheer Online.


22 Nr.2 - 2017 OTAR


H


et moet de ‘Route naar de toekomst’ worden. Pret- tig voor alle weggebruikers, beter voor de omgeving en energiebesparend. Henk Hoefl ake, directeur van


Hoefl ake Electrotechniek, het bedrijf dat Beheer Online ont- wikkeld heeft, legt uit hoe het werkt. “Dit online platform biedt alle tools om objecten in de openbare ruimte te kunnen moni- toren, bewaken en aan te sturen. Hiermee kan het juiste licht op de juiste plaats en op het juiste moment op zowel door- gaande wegen, kruisingen, fi ets- en voetpaden direct worden gekoppeld aan het verkeersaanbod, afwijkende situaties als werkzaamheden aan de weg en het sturen op calamiteiten. Maximale zichtbaarheid voor hulpdiensten en hulpbehoeven- den. Alles kan centraal geregeld, aangestuurd en gemonitord worden.”


Link naar Smart City Volgens Hoefl ake is de link tussen de Slimme Weg en Smart City, dat bij allebei gebruik wordt gemaakt van ICT om de kwaliteit en interactiviteit van de openbare ruimte te verbete- ren. “In elke openbare ruimte vind je lichtmasten. Samen met


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com