search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
groeide Geonius uit van een landmeet- kundig eenmansbedrijf naar een inter- disciplinair ingenieursbureau met bijna 200 medewerkers en vestigingen in Ge- leen, Utrecht, Breda en Herentals in Bel- gië. Geodesie (landmeten) is niet meer de grootste afdeling, maar nog steeds houden specialisten van het bedrijf zich bezig met terreinmetingen, maatvoering, volumebepalingen, deformatiemetingen en monitoring.


Methode Bemelmans De basis werd gelegd in 1993 toen Be- melmans na een studie civiele techniek door Rijkswaterstaat werd ingeschakeld bij een project voor de ontsluiting van vliegveld Beek. Hij ontwikkelde een digi- taal rekenproces waarmee precies kon worden bepaald hoeveel grond aanne- mers moesten verzetten. “Niemand kon de berekeningen destijds inzichtelijk maken.” Bemelmans werd direct daar- na benaderd door andere bedrijven. Zo was er een aannemer die al een jaar op geld van Rijkswaterstaat zat te wachten vanwege uiteenlopende berekeningen over de hoeveelheid grond. “Die aan- nemer kreeg daarna binnen een maand zijn eerste betalingen binnen.” De me- thode van Bemelmans is in Nederland nog steeds de standaard. “Alleen is hij wat gefinetuned.” In het verlengde hier- van ontwikkelde hij manieren om grond- lagen in kaart te brengen.


Meedenken met de opdrachtgever


Naast geodesie biedt Geonius inmid- dels ook advies, ontwerp en begeleiding op het gebied van geotechniek, wegen, milieu, water, landschap, ruimtelijke ontwikkeling, archeologie en ecologie. Spraakmakende grote projecten waarbij het bedrijf een belangrijke rol speelt zijn onder andere 2e Coentunnel, Buitenring Parkstad Limburg, N18 Twenteroute en Rijnlandroute.


Ondanks de crisis zat Geonius de afge- lopen jaren niet stil, integendeel. “Door de economische crisis is er in de markt de afgelopen vijf tot tien jaar minder ontwikkeld”, zegt directeur Infra Mark Rurup. “Maar wij zijn de crisis met een lach op het gezicht doorgekomen. We


wij dingen slimmer aanpakken? Je kunt bijvoorbeeld een weg dieper aanleggen en het zand ergens anders gebruiken.”


Innoveren


Deze manier van denken ligt aan de oorsprong van de onderneming. “Als man van het eerste uur ben ik zelf be- gonnen met piketpaaltjes in de grond te slaan. De uitdaging was en is om het zo strak mogelijk uit te zetten. Zo kon ik ervoor zorgen dat er minder be- ton hoefde te worden gestort, 20 cen- timeter conform de norm in plaats van 25 centimeter door onnauwkeurig uit- zetten. Dat levert een flinke besparing op.” Het personeelsbestand verdub- belde in de crisisjaren van honderd naar bijna tweehonderd, aldus Bemelmans. “Een crisis is niet leuk, maar je moet je


‘OP DEN DUUR KUNNEN WE HEEL NEDERLAND WEERGEVEN IN 3D’


hadden een aantal langlopende pro- jecten en goede opdrachtgevers. Daar- naast waren andere ingenieursbureaus aan het afslanken, wat ons een aantal goede medewerkers opleverde.” Rurup: “Veel bureaus zijn geneigd veel mensen in te zetten. Die worden per uur betaald en dat levert geld op. Wij pro- beren met zo min mogelijk mensen het juiste product te leveren.” Bemelmans: “Wij denken mee met de opdrachtgever. Waar kunnen ze geld verdienen doordat


niet laten verlammen. Juist als het moei- lijk gaat, moet je doorgaan met innove- ren om dingen beter en makkelijker te doen. Graag werken we daarom met de nieuwste generatie, die zich verdiept in digitale technieken en frisse ideeën heeft.”


Nederland in 3D weergeven Geonius omarmt nieuwe technieken, zo- als mobiele 3D-scanners en het gebruik van drones. “Dat is een leuke ontwikke-


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com