search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het lagere energieverbruik en CO²-voordeel komen ook naar voren bij het transport doordat er minder gewicht in vrachtwa- gens wordt vervoerd.”


Hydra vervolgt: “Het eerste RMP-scherm dat nu in Groningen is gebouwd, is zeer positief door de opdrachtgever, architect en omgeving ontvangen. In dit geval kon men door de vorm- gevings- en gewichtsvoordelen de oude fundering en stijlen laten staan en het RMP-element simpelweg over de stijlen la- ten zakken. Het groene beeld van het scherm met planten en kleur is een gezamenlijk ontwerp van de Provincie en Nol Ar- chitecten – Nol Molenaar.”


Hufterproof


RMP-schermen bieden volgens Hydra veel voordelen. “Ze hebben een hoge geluidreductie van 30 dB (Rw), na de le- vensduur van het geluidsscherm is het materiaal zelf weer 100 procent recyclebaar en ze zijn licht in gewicht waardoor er geen zware machines nodig zijn voor montage. Ze hebben een lage carbon footprint en bijna alle designs zijn mogelijk. Daarnaast zijn deze schermen hufterproof met brandklasse 2, want ze zijn onbreekbaar en graffitibestendig. Tot slot zijn de montagesystemen of andere onderdelen al tijdens productie in het eindproduct te integreren.”


Combinatie Solar en PV scherm


Een ander type scherm waar Hydra veel van verwacht, zijn de SSP-elementen. Dit zijn geluidsschermen met geïntegreerde PV (fotovoltaïsche) cellen. Tot nu toe waren er in de markt nog geen geluidsabsorberende schermelementen waar de PV al in was geïntegreerd. “Bij het SSP-element is daar een standaard van gemaakt. Voor de huidige PV-schermoplossingen wordt er altijd een extra constructie gemaakt op een standaard- constructie. Dit brengt natuurlijk extra kosten en risico’s met zich mee. Door het volledig integreren van een PV-systeem met een geluidsabsorberende cassette, hoeft men geen extra constructie meer te bouwen en is de bekabeling en montage reeds gezekerd. Hierdoor kan men snel bouwen en zal men later met onderhoud, eenvoudig kunnen uitwisselen. Door de PV-cellen aan beide zijden van de cassette toe te passen, zal er voor elke situatie in het Nederlandse wegen- en spoorwe- gennet extra energie-opbrengst worden gegenereerd en zal er in elke positie van het scherm zonlicht op één van de zijdes van het systeem schijnen.”


HET EERSTE RMP-SCHERM IS ZEER POSITIEF ONTVANGEN


Miscanthusvezelbeton


Hydra: “Naast onze houtvezelbeton en geblazen leisteenbe- ton hebben we geluidsabsorberende Miscanthusvezelbe- ton ontwikkeld. De grondstof die hiervoor wordt gebruikt is Miscanthus (olifantsgras). De aanplant van deze Miscanthus zorgt voor een grote correctie op CO² en wordt in Nederland geteeld. De geluidsreducerende eigenschappen van het Mis- canthusvezelbeton zijn gelijk aan die van houtvezelbeton. De elementen zijn leverbaar als geluidsscherm elementen en als tegels voor tunnels, wandbekleding en bij de spoorwegen.”


Toekomst Volgens Hydra is er nog voldoende beweging in de ontwik- keling van geluidsschermen: “De markt kan bij ons terecht voor alle soorten producten en materialen en wanneer men iets nieuws wil, dan ontwikkelen of zoeken wij de oplossing. Wij zien ons zelf niet alleen als standaard producent maar wil- len meer een probleemoplosser zijn. De vraag is altijd eerst; wat wilt u bereiken en wat zijn de aanvullende wensen? Voor de huidige en toekomstige vraag uit de markt heeft BituNed in haar producten pallet voor geluidsschermen en wandsyste- men verschillende mogelijkheden die elk op hun eigen manier een bijdrage bieden.”


Meer informatie: www.bituned.nl Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com