search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Geluidsscherm als architectonisch hoogstandje


Geluidsschermen zijn nadrukkelijk aanwezig in het wegbeeld. De meeste schermen zijn weinig onderscheidend, maar sommige mogen gerust een architectonisch hoogstandje worden ge- noemd. Bijvoorbeeld de nieuwe schermen rond- om Amsterdam.


I


n Rijkswaterstaat-projecten komen vaak ‘modulaire ge- luidsschermen’ voor. Dat zijn cassettes die volledig pre- fab zijn gefabriceerd, ze zijn duidelijk herkenbaar en ko- men op veel plekken in Nederland voor. Langs de Nieuwe Leeuwarderweg in Amsterdam staan echter bijzondere exem- plaren.


Verschillende diepteniveaus Projectleider Sander Hekelaar en ontwerpleider Buizerd de Jong van Holland Scherm waren betrokken bij dit project. Zij gingen aan de slag met de opgave van architect Benthem Crouwel om in Amsterdam een hederaprint in de betonele- menten en glaspanelen terug te laten komen. In de betonpa- nelen is print in verschillende diepteniveaus, in 3D aanwezig. Om dit op dit hoogwaardige niveau mogelijk te maken heeft Holland Scherm al in het ontwerpstadium een vaste partner ingeschakeld. Hekelaar legt uit: “Zonder samenwerking met onze leverancier, die de gespecialiseerde kennis heeft inge- bracht, hadden we nooit het gedroomde beeld van de archi- tect waar kunnen maken. Samen hebben we een kunststof mat ontwikkeld die als contravorm in de betonmallen is toe- gepast.”


Hecht bladerdek op glas


De glaspanelen zijn zo plat als een dubbeltje, althans bijna. Er moet gewerkt worden met de illusie van diepte en scha- duwwerking in een zeefdruk op het glaspaneel. Ook hier heeft Holland Scherm weer specialistische kennis betrokken om in gezamenlijke ontwerpsessies met de architect net zo lang te


spelen met het aantal en de dichtheid van het stippenpatroon totdat het gewenste resultaat bereikt was. De Jong staat nog versteld van het resultaat: “Als je er met je neus bovenop zit, is het een wirwar van kleine puntjes en van een afstand is het net een hecht bladerdek van een klimop.”


Krachtinspanning Sander Lodder, directeur van Holland Scherm: “Het was geen gemakkelijk project en het was een ontzettende krachtinspan- ning van alle medewerkers van Holland Scherm. Maar het eindresultaat is echt iets waar we met z’n allen trots op kun- nen zijn; een ontzettend fraai vormgegeven geluidsscherm!”


Meer informatie: www.hollandscherm.nl Nr.2 - 2017 OTAR


O Nr.2 - 2017TAR 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com