search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ling. We beschikken niet zelf over dro- nes, maar maken gebruik van gespeci- aliseerde bedrijven die je kunt inhuren.” Ook scannen met voertuigen doet Geo- nius niet zelf, aldus Rurup. “Er zijn een


Draagvlak vergroten “We hebben onze eigen draai gegeven aan BIM, het Bouwinformatiemodel. Als je een project in de omgeving plaatst, creëer je een GIM: een Gebiedsinforma-


‘WAT IS NOU LEUKER OM OP EEN BEWONERSAVOND TE TONEN WELKE IMPACT EEN PROJECT HEEFT OP DE OMGEVING?’


paar partijen die mobiel scannen als corebusiness hebben. Wat dat betreft is het voor ons niet interessant om zelf in mobiele scanapparatuur te investe- ren.” Geonius ziet een grote toekomst voor allerlei 3D-modellen. Niet alleen op projectniveau, maar ook voor gebieden en zelfs heel Nederland. Bemelmans: “Vroeger werd er met al die meetgege- vens niets meer gedaan, die belandden in een kast zodra een project was afge- rond. We zijn begonnen in Limburg, in Schinnen. Op den duur kunnen we zo heel Nederland gaan weergeven in 3D.”


tiemodel. Dan kun je laten zien in een vi- deo of 3D-omgeving hoe het eruit komt te zien, in plaats van moeilijke techni- sche tekeningen. Wat is nou leuker om op een bewonersavond te tonen welke impact een project heeft op de omge- ving? Mensen worden vaak onrustig van plannen en gaan dan hun hakken in het zand zetten. Ze slapen er niet meer van. Als je omwonenden 3D-beelden laat zien, snappen ze het veel beter en krijg je vaak een andere sfeer.”


Volgens Rurup is dit belangrijk voor het draagvlak; deze aanpak kan volgens hem weerstand wegnemen en bezwaarproce- dures voorkomen. “Neem een geplande geluidswal van twaalf meter hoog, die op 200 meter van woningen komt te staan. Dat lijkt heel hoog, maar in 3D kun je la- ten zien dat het op die afstand gaat om een molshoop waar je overheen kunt kij- ken. Omwonenden vinden dan vaak dat het allemaal wel meevalt.”


Slimme software Bij de steeds betere en snellere software is dankbaar gebruik gemaakt van de ga-


36 Nr.2 - 2017 OTAR


ming-industrie, zegt Rurup. “Software- leveranciers hebben dit opgepikt. De techniek van de gaming-industrie wordt nu ook toegepast in de echte wereld. Het laadt veel sneller en je kunt makke- lijker door een complex model manoeu- vreren. Vroeger waren computers en software niet krachtig genoeg. Op het inladen van grote datasets moest je dan een half uur wachten. Tegenwoordig is de software zo slim, dat je als je wilt al- leen de hoofdlijnen ziet. Pas als je gaat inzoomen, krijg je details te zien zoals betonbanden. Een infrastructuurproject van vijftien kilometer kun je nu vangen in één model, terwijl dat vroeger nood- gedwongen in dertig kleine modellen moest worden opgeknipt.”


Geonius ontwikkelt zelf geen software, maar helpt wel een handje bij verbete- ringen. “We gebruiken bij projecten wel Autodesk-producten voor toepassingen die volgens de leverancier eigenlijk niet mogelijk zijn. Maar met een paar trucjes lukt het soms wel. Die kennis wisselen we dan uit met de ontwikkelaars, zodat iedereen ervan kan profiteren.”


Duurzaam werken Bemelmans ziet veel nieuwe toepas- singsmogelijkheden bij 3D-modellen. Graag loopt het bedrijf daarbij voorop. “Als pilot hebben we een 3D-model ge- maakt van Strijp-S, het voormalige Phi- lipsterrein in Eindhoven. Met landmeet- kundige gegevens, maar je kunt er veel meer informatie aan hangen. Niet alleen de gebruikelijke asset-informatie, maar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com