search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
zelfs zaken als de programmering in het theater en poppodium. Hulpdiensten kunnen in het kader van beveiliging ook van 3D-modellen profiteren, zoals am- bulance en brandweer die precies we- ten waar ze naartoe moeten als er iets aan de hand is.”


Dit is ook een goed voorbeeld van duur- zaam werken, aldus Bemelmans. “Ie- dereen heeft het tegenwoordig over duurzaam werken. Dat doe je dus ook door meetgegevens in dit soort model- len gedurende de gehele life-cycle van een project, inclusief het beheer en on- derhoud, toegankelijk te maken en te gebruiken, in plaats van dat ze ergens in een la belanden. Zo bouw je aan een virtuele wereld, een Nederland in 3D. Dat is de toekomst.”


Maatvoerder blijft nodig De landmeter in het veld zal ook in de toekomst nodig blijven, zegt hij. “Be- paalde dingen moet je nu eenmaal ter plekke bekijken. En ook met drones kan er iets fout gaan. Maar de landmeter wordt meer en meer een bediener van apparatuur, dan de rekenaar die je vroe- ger ook moest zijn. Toch blijft vakken- nis heel belangrijk, maar die dreigt wel te verdwijnen.” Rurup: “Dankzij betere hulpmiddelen kun je hetzelfde doen met minder vakkennis. Of je doet het sneller met dezelfde vakkennis. In dat laatste geval houd je tijd over die je weer kunt gebruiken voor verdieping in je project. Maar een slimme maatvoerder blijft no- dig. Iedereen kan met een GPS-stok in de hand lopen, maar waar zet je die stok neer en waarom?”


Meer waardering Het is lastig om jongeren voor het vak te interesseren, aldus de twee. “Het vak heeft een beetje een stoffig imago, maar dat is onterecht”, zegt Bemelmans. “Het kan juist heel spectaculair zijn. Als land- meter moet je er immers voor zorgen dat een weg en viaduct precies op el- kaar aansluiten, of dat de HSL 300 ki- lometer per uur kan rijden.” Hij verbaast zich erover dat veel studenten kiezen voor bouwkunde, en niet voor civiele techniek. “En dat terwijl er veel werk is en leuk geld te verdienen valt in de ci- viele techniek.” De bouw- en infrasector zou landmeten best wat meer mogen


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 37


waarderen, vinden de twee. “Het wordt vaak gezien als een soort noodzakelijk kwaad, het draait eigenlijk allemaal om het bouwen zelf”, zegt Rurup. “Maar als er een nieuwe tunnel wordt ingescho- ven, dan moet dat heel precies gebeu- ren. Bij zo’n groot project hebben land- meters een sleutelrol.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com