search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Project Rotterdamsebaan Eén van Nederlands grootste geodetische monitoringsprojecten


De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbin- dingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Het monito- ringsproject dat hierbij wordt uitgevoerd, is na de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, het grootste geodetische monitoringsproject van Nederland. Fugro tekent voor de uitvoering.


H


et is na de Noord/Zuidlijn in Amsterdam het grootste geodetische monitoringsproject van Nederland: de Haagse Rotterdamsebaan. Om de objectiviteit van


40 Nr.2 - 2017 OTAR


de monitoring te borgen, heeft de projectorganisatie Rotter- damsebaan van de gemeente Den Haag ervoor gekozen om de monitoring niet onder te brengen in het hoofdcontract voor de bouw van de Rotterdamsebaan, maar separaat aan te be- steden. Fugro tekende om de omgevingsbeïnvloeding nauw- lettend in de gaten te houden.


Deels ondergronds De Rotterdamsebaan is ongeveer 4 kilometer lang en ver- bindt het rijkswegennet (A4/A13) met de Centrumring van Den Haag. In de toekomst kunnen weggebruikers vanaf het knooppunt Ypenburg de Rotterdamsebaan oprijden richting Den Haag. Ter hoogte van het familiepark Drievliet gaat de Rotterdamsebaan ondergronds om weer bij de Binckhorst naar boven te komen. De tunnel wordt geboord en bestaat uit twee tunnelbuizen met een uitwendige diameter van circa 11 meter en een lengte van 1.640 meter. Het boren van de tunnel staat gepland voor 2018.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com