search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuwe ontwikkelingen Hoge duurzaamheidseisen geluidsschermen


Een geluidsscherm heeft tegenwoordig vaak meerdere functies. Opdrachtgevers en architecten verwachten bijvoorbeeld dat het een herkenningspunt is, een energie-opwekker of een mediadra- ger. Ook worden de geluidsschermen duurzamer met een langere levensduur, zijn ze CO²-neutraal en wordt er gelet op hergebruik van materialen. Accountmanager Ron Hydra van BituNed vertelt over de laatste ontwikkelingen op dit terrein.


I


n de productie van geluidsschermen draait het om een variatie van materialen, zoals beton, glas, aluminium en kunststoffen. “We zien steeds meer dat een geluids-


scherm meerdere functies moet hebben en duurzaamheid is tegenwoordig ook echt een factor van belang”, vertelt Hydra. “Men vergeet vaak dat de huidige producten al zeer duurzaam zijn. Aluminium, glas en acrylaat worden hergebruikt en zijn in sommige gevallen ook geproduceerd van hergebruikt mate- riaal. Omdat BituNed graag voorop loopt met innovaties, kij- ken wij bij de ontwikkeling van nieuwe schermen naar herge- bruik en grondstoffen verbruik, milieu belasting, CO²-uitstoot en energieverbruik.”


Volledige vormvrijheid


Hydra noemt als voorbeeld het Rotational Moulded Panel (RMP). “Dit is een door het Australische AusGroup ontwikkeld geluidsscherm, dat zeer duurzaam is in productie en in ge- bruik, maar ook volledige vorm vrijheid biedt aan de gebruiker of architect.” RMP is een Polyethyleen product dat door ro- tatiegieten wordt gevormd. Het energieverbruik voor de pro- ductie van de elementen ligt zeer laag, omdat het Polyethy- leen onder relatief lage temperaturen verwerkt kan worden. Door het zeer lage gewicht (ca. 8 – 10 kg/m2) per RMP- ele- ment, is bij het plaatsen van de elementen minder materieel, mankracht en energie nodig. Hydra: “Hierdoor is het algehe- le energieverbruik en de CO²-uitstoot in het milieu ook lager.


48 Nr.2 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com