search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van geluidsoverl saneringsmaatre


De saneringsopgave voor geluid rond rijkswegen wordt momenteel in kaart gebracht. Dit moet leiden tot voorstellen voor geluidsbeperkende maatregelen voor locaties met woningen met geluidsbelasting boven de norm. “Uitgangspunt is om binnen het beschikbare budget de meest effectieve maatregelen te treffen”, zegt technisch manager Janneke Lourens van Rijkswaterstaat. Tekst: Richard Mooijman


D


e akoestische onderzoeken zijn onderdeel van het Meerja- renprogramma Geluidsanering


(MJPG), dat geluidsoverlast langs rijks- wegen en het spoor moet saneren. De minister van Infrastructuur en Milieu zal later besluiten waar welke geluidsbe- perkende maatregelen worden getrof- fen, vertelt Lourens. “Het kan dan gaan om bijvoorbeeld stiller asfalt en geluids- schermen.” Voor de geluidssanering langs snelwegen en spoor gezamenlijk is een bedrag beschikbaar van circa 890


44 Nr.2 - 2017 OTAR


miljoen euro. Inmiddels is duidelijk dat - gegeven het uitgangspunt dat het be- drag taakstellend is - een prioritering van maatregelen noodzakelijk is. Dit inzicht is ontstaan naarmate meer duidelijk werd welke maatregelen nodig zouden zijn en hoeveel die zouden kosten.


Doelmatigheidscriterium In een brief aan de Tweede Kamer meld- de de minister van Infrastructuur en Mi- lieu in november 2015 dat de totale kos- ten van de saneringsoperatie wel eens


bijna het dubbele konden worden van het beschikbare budget. “Het doelma- tigheidscriterium is om die reden in 2016 verfi jnd”, aldus Lourens. “Daarmee zijn nieuwe regels van kracht geworden voor lengte en hoogte van nieuwe geluids- schermen, evenals voor de verhoging van bestaande schermen.


De aangepaste regels moeten voorko- men dat er niet-doelmatige maatregelen worden getroffen”, aldus Lourens. Met de wettelijke methodiek van het doel-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com