search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Solar groen geluidsscherm


Zonnepanelen maken groen geluidsscherm duurzamer


Groene geluidsschermen met geïntegreer- de zonnepanelen hebben de toekomst. Na Duitsland kiest ook Nederland steeds vaker voor multifunctionele geluidsschermen.


“E


en groen geluidsscherm met zonnepanelen is dubbel zo duurzaam”, zegt Engel-Jan Timmer, directeur van Eurorail, leverancier van multifunc-


tionele geluidsschermen. “Als er een geluidsscherm moet ko- men, of dat nu langs een weg of sportveld, in een landelijk gebied of woonwijk is, dan liefst zo duurzaam mogelijk. Door geluidswering en vernieuwbare energieopwekking te combi- neren, slaan overheden twee vliegen in één klap.”


Milieuvriendelijk Groenschermen zijn volgens Timmer met hun plantenbegroei- ing al een verantwoorde, milieuvriendelijke investering die past bij duurzaam inkoopbeleid. “Ze zorgen voor luchtzuive- ring en CO2-reductie, bevorderen microleven en harmoniëren met de natuurlijke én bebouwde omgeving. Bovendien ver- groten overheden met groenschermen het draagvlak onder bewonersgroepen.”


Slank en duurzaam Een groenscherm met geïntegreerde zonnepanelen is, zo stelt Timmer, een volgende stap op de trap van duurzaam bouwen. Eurorail levert deze geluidsschermen onder de naam Alufera-Volta. “Geen zware constructies die veel ruimte en moeilijke montage vergen, maar slanke schermen - ook voor krappe locaties en op erfgrenzen- met een beoogde levensduur van ruim 20 jaar.”


50 Nr.2 - 2017 OTAR


Geluidwerend en stabiel Alufera-Volta geluidsschermen hebben stalen kolommen met tussenliggende elementen, bestaande uit een aluminium frame met verzinkte staalmatten. In het frame wordt hoog- waardig isolatiemateriaal ingeklemd, beschermd met een UV- bestendig, kunststof gaasnet. De elementen zijn voorzien van een messing- en groefverbinding die geluidslekken voorko- men en de stabiliteit verhogen. Elk element (4 x 1.10 m) biedt ruimte voor twee PV-panelen, die eenvoudig met stekkerbare kabels worden aangesloten.


Modulaire opbouw


Naast duurzaamheid bieden Alufera-Volta schermen ook keu- zevrijheid, zo stelt Timmer: “De panelen zijn met hun stan- daard afmeting makkelijk uitwisselbaar, ook bij schade. Dank- zij de modulaire opbouw beslist de opdrachtgever zelf hoe hij natuurlijke begroeiing en PV-panelen combineert.” Enkelzijdig, dubbelzijdig, verticaal, horizontaal of bijvoorbeeld een rij zon- nepanelen boven de begroeiing om de kans op vuil, schade of graffi ti te beperken. “De gekozen oplossing blijft aan alle kan- ten ‘groen’.”


Lucratieve investering Investeren in Alufera-Volta geluidsschermen is lucratief vol- gens de directeur van Eurorail. “Vooral nu de prijzen van fo- tovoltaïsche panelen dalen en hun rendementen stijgen. De energieopbrengst kan per element oplopen tot 800 kWh per jaar en is terug te leveren aan het net. Zo verdien je de inves- tering deels terug.”


Meer informatie: www.eurorail.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com