search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN


Maxime Verhagen Bewust veilig


Veiligheid is van levensbelang. Alle dagen. Echter, in de waan van alledag raakt het wel eens op de achtergrond. Begrijpelijk? Tot op zekere hoogte. Goed is het in elk geval niet.


Daarom zijn we gestart met één dag in het jaar waarop we stilstaan bij onze veiligheid. En dat met alle mensen die bij de bouw betrokken zijn, dus met ketenpartners, opdrachtgevers en óók de mensen van kantoor. Deze eer- ste keer ‘Bewust Veilig’ hebben we daarom met Aannemersfederatie en Uneto-Vni samen georganiseerd. Vanaf het begin waren ook enkele opdracht- gevers betrokken zoals ProRail. En ook het Ministerie SZW en de Inspectie SZW waren van meet af aan enthousiast om mee te doen. Kortom, er is veel draagvlak voor. Dat is mooi en het getuigt van goede zin om het mét elkaar te blijven doen. Want veiligheid – en de kwade tegenpool gevaar – beperkt zich niet tot één schakel in de keten. Het ligt op loer, ongeacht wat jouw rol op een bouwplaats is.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Toen Eén Vandaag me benaderde met het onderzoek van FNV en Het Zwar- te Corps over onveilige situaties bij kraanmachinisten, heb ik daarom direct ‘ja’ gezegd. Want hier gaat het om. We moeten onze ogen niet sluiten voor de problemen van alledag, want dan werk je onveiligheid in de hand. Daar- om wilde ik graag reageren op de geconstateerde situatie, zelfs al kende ik de inhoud van het rapport nog niet, want dat kon niemand aan mij of Bou- wend Nederland geven…


Vrijdag 17 maart waren we met elkaar voor het eerst Bewust Veilig. Vandaag zijn we hopelijk ook nog bewust met onze veiligheid bezig. Alle dagen, zodat we op den duur ook onbewust veilig kunnen zijn.


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com