search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
de bijbehorende installaties zijn zij de beste route naar een Smart City. Allerlei toepassingen zoals fi jnstofsensors, trac- king sensors en geluidssensors kunnen worden gekoppeld aan de verlichtingsinstallaties, die al verbonden zijn aan het platform Beheer Online. Zo creëer je een installatie die dek- king biedt binnen het hele openbare gebied. Dit biedt einde- loos veel mogelijkheden. Met de Slimme Weg zetten we een eerste grote stap naar Smart City.”


Elektronisch Sleutelplan


Aanvullende oplossingen, die passen binnen Smart City, wor- den via GPRS of glasverbindingen gekoppeld door de Beheer Online controller. Denk hierbij aan het op afstand openen van buitenopstellingskasten. Hoefl ake: “Beheer Online biedt on- der andere een web-based Elektronisch Sleutelplan. Dit is een ideale oplossing voor toegangsbeheer van buitenopstel- lingskasten, want het is mogelijk om de toegang tot buitenop- stellingskasten te regelen zonder uitgifte van sleutels. Je kunt zien wie de kast opent en wanneer dit gebeurt. Je kunt zelfs iemand online toegang tot een kast verlenen, bijvoorbeeld voor een meteropname.”


Verzamelen realtime data Ook het verzamelen van realtime datagegevens van objecten binnen openbare ruimten als fi jnstofmeters, geluidsmeters en cameratoepassingen kan via Beheer Online inzichtelijk wor- den gemaakt. Hoefl ake: “Voor realtime toepassingen maken wij gebruik van glasvezel, Powerline (data over kabelnet) en RF datacommunicatie (wireless data). We zetten LoRa (lange afstandscommunicatie met laag datavermogen) in bij objec- ten waarbij geen real time communicatie noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan zijn afvalbakken op vulgraad of de werking van lichtreclame waarbij een melding binnen twee dagen in principe voldoende is.”


Proeftuin in voortuin


In samenwerking met de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Maasdriel is de bestaande Oude Rijksweg tussen ’s-Herto- genbosch en Hedel slim gemaakt. De afspraak tussen de ge- meenten en Hoefl ake is dat zij kunnen testen, meten, leren en creëren voor het ontwikkelen van betere technieken en inno- vaties. Hierbij garandeert Hoefl ake continu optimale verlich- ting van de weg.


“Met de Slimme Weg hebben we een proeftuin in onze voor- tuin liggen”, benadrukt Hoefl ake. “Hier blijven we nu en in de toekomst alle technieken en innovaties testen. Daarnaast bie- den we ook partijen zoals technische opleiders, leveranciers, bedrijven en overheden, de kans om hun producten in een realtime omgeving, vanuit ons laboratorium in Hedel of via het platform Beheer Online te testen. Wij geloven namelijk dat je door kennis te delen samen beter kunt inspelen op de ontwik- kelingen, die elkaar steeds sneller opvolgen.


Meer informatie: www.hoefl ake.nl


Beheer Online Beheer Online van Hoeflake is een online platform voor alle actuele installa- tiedata binnen een openbare ruimte. Beheerders kunnen alle systemen koppelen binnen Beheer Online. Vervolgens kunnen zij door middel van autorisaties medewerkers en opdrachtnemers toegang verlenen tot de benodigde installaties en datagegevens. Beheerders zijn verantwoordelijk voor de staat van de eigen installaties. Zowel de werking als de veiligheid moet worden gegarandeerd. Beheer Online biedt alle tools om objecten in de openbare ruimte te kunnen monitoren, bewaken en aan te sturen.


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com