search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Smart mobility valt of staat met betrouwbare verkeersdata’


Smart mobility is gebaat bij de beschikbaarheid van kwalitatief goede verkeersdata. Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders hebben dit nodig voor hun verkeersmanagementtaken. Met dergelijke data kunnen weggebruikers door private service providers én wegbeheerders worden voorzien van betrouwba- re reistijden en routeinformatie. Wanneer is de kwaliteit van deze data betrouwbaar genoeg voor smart mobility-toepas- singen? En waar komen die data eigenlijk vandaan? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? We vroegen het aan Hans Nobbe, data-expert bij Rijkswaterstaat. Tekst:Wink Sabée


heid te kiezen uit heel wat extra op- ties; zoals ‘lane keeping’. Je hoort dan: ”Ja, doet u maar, maar wat is het eigen- lijk?” Auto’s die de fabriek verlaten zit- ten tegenwoordig boordevol sensoren. Zo zorgt lane keeping er bijvoorbeeld


W 12 Nr.2 - 2017 OTAR


ie vandaag een nieuwe auto least of koopt, krijgt bij de dealer de mogelijk-


voor dat de auto tussen de belijningen van de weg blijft. Bij een afwijking gaat het stuur trillen of stuurt de techniek de auto weer naar het midden van de weg. Een andere optie is een ingebouwd na- vigatiesysteem. Zo’n systeem helpt de automobilist niet alleen met het plan- nen van zijn route maar het genereert tevens data over zijn rijgedrag. Zo geeft


het systeem autofabrikanten en aanbie- ders van navigatiesystemen informa- tie over waar de auto zich bevindt, met welke snelheid men rijdt en wat de start en het eindpunt van de route is. Dit met inachtneming van de privacy en securi- ty. Weer andere sensoren zijn standaard in de techniek van de auto verweven. Ze meten bijvoorbeeld of de ruitenwis- sers aanstaan en wat de buitentempe- ratuur is.


Gecombineerde data De gegevens die sensoren genereren worden door autofabrikanten en ser- vice providers in toenemende mate be- schikbaar gesteld aan wegbeheerders. Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de meeste snelwegen, volgt de ontwikke- lingen op de voet. Ze is betrokken bij tal van projecten om onder meer data toe te passen voor verkeersmanagement en het geven van reis- en routeinformatie aan weggebruikers (zie kader). Nobbe vertelt: “Voorheen konden wij alleen ge- bruikmaken van data die we zelf gene- reerden. Dat zijn gegevens waarvan we zelf eigenaar zijn, zoals data uit meet- lussen die in de weg liggen en van ca- mera’s die langs de wegen zijn gepo- sitioneerd. Dit is zeer betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige data. Bij onze


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com