search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Markttoepassing, materialen en kennisoverdracht


Kathodische bescherming


Kathodische bescherming is niet meer weg te denken bij het be- heer en onderhoud van betonconstructies, de beschermings- methode die een eind maakt aan wapeningscorrosie en be- tonschade. Het vertrouwen in en de kennis van kathodische bescherming (KB) zijn gegroeid, wat we zien bij recente ontwer- pen die creatiever en economischer zijn geworden. Op 7 juni worden de nieuwste ontwikkelingen van het gebied van KB ge- presenteerd op een studiemiddag van het KB-Kenniscentrum. Tekst: Rob Polder, TNO/TUDelft, Anthony van den Hondel, CP-Advice


N


a een wat aarzelend begin eind jaren 80 met toepassingen op prefab beton, is KB in de jaren 90 in de infrastructuur pas goed op gang gekomen. Een database, door TNO be- heerd, laat zien dat het totale aantal constructies met KB-systemen in Ne- derland in 2014 ongeveer 250 bedroeg met een totaal beschermd oppervlak van 140.000 vierkante meter. Inmiddels is het aantal beschermde constructies


tot boven de 300 gestegen. Het aan- deel bruggen en viaducten ligt rond de 40 procent en groeit gestaag. Dit betreft voornamelijk publieke (infra)beheerders als RWS, provincies en gemeenten. Ook toepassingen in de industrie en bij par- keergarages neemt toe, maar dit blijft in omvang de derde groep, na wooncom- plexen in beheer van woningcorpora- ties en VVE’s, die zo’n 35 procent van de systemen vormen.


De drie voornaamste redenen van be- heerders om KB toe te passen zijn: om de duurzaamheid van constructies met corrosieschade te herstellen en voor een lange periode te waarborgen, daar- naast de praktische onmogelijkheid om constructies te vervangen en als laat- ste de goede ervaringen met KB in het verleden. De technische ontwikkelingen gaan door, waardoor nieuwe materalen en systemen beschikbaar komen die nieuwe toepassingen mogelijk maken in verschillende typen anodesystemen met opoffering, opgedrukte stroom, kunst- stof cassettes of grond anodes.


Verdeling van betonconstructies met KB naar beheerder Nr.2 - 2017 OTAR


O Nr.2 - 2017TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com