search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Praktijkcase


Inspecties met InspectDirect


InspectDirect is een tool waarmee ter plaatse wordt geinspecteerd en waarmee professione- le rapporten worden gemaakt. Hoe deze tool in de praktijk bevalt, vertelt Mans Damen van in- genieursbureau A-Quin.


A-Quin is een ingenieursbureau op het gebied van inspecties en beheer in de infrasector. Dat varieert van een gemaal, tun- nel, brug tot weg. A-Quin inspecteert, beheert en ondersteunt daarmee overheden en aannemers. Mans Damen: “In 2008 zijn we gestart met inspecteren van vooral kunstwerken, om- dat er vanuit de markt behoefte was aan een onafhankelijk inspectiebureau. Sinds 2010 hebben we ook een adviestak voor onze klanten in de infra in de disciplines elektro, werk- tuigbouw en civiel. Onze adviseurs ondersteunen bijvoorbeeld overheden bij het maken van een goed bestek ten behoeve van aanbestedingen. Maar ook adviseren wij aannemers bij een tender. Daarnaast maken we onderhouds- en beheerplan- nen en risico-analyses. We ondersteunen bijvoorbeeld de be- heerder van de Botlekbrug.”


Alles behalve groen A-Quin inspecteert en adviseert over alles wat buiten is, be- halve groen. Dit betreft onder andere bruggen, sluizen, gema- len, zowel natte als droge infrastructuur en ook spoor gerela- teerd. Inspecties zijn bijvoorbeeld NEN 3140, 3840 en 2767.


28 Nr.2 - 2017 OTAR


Voor veel inspecties wordt de inspectietool van InspectDirect gebruikt. Damen vervolgt: “Vooral bij NEN 2767 en 3140 werkt dat heel makkelijk. Buiten kun je alle gegevens op de tablet of smartphone invoeren. Daarna draai je heel makkelijk de rap- portage uit.”


Snelle service “We hebben meerdere inspectietools getest”, aldus Damen, “daarbij hebben we naar de tool zelf gekeken, maar ook naar de communicatie en hoe de leverancier op problemen reageert. De service van InspectDirect is gewoon goed. Als we wensen hebben, kijkt InspectDirect of ze ons snel tegemoet kunnen komen. We hebben ook samen een sjabloon ontwikkeld voor NEN 3140. Helmut Faust van InspectDirect kent onze wereld, hij snapt wat we doen en probeert echt te helpen.”


Het beste op de markt


Oliver Dolk is de spin in het web bij A-Quin als het om auto- matisering gaat en heeft zich verdiept in de verschillende in- spectietools. Dolk: “InspectDirect is het beste wat we nu op de markt kunnen vinden. Vooral rapporteren is veel gemak- kelijker geworden: ter plaatse invullen en foto’s maken die meteen goed in het rapport staan. We besparen veel tijd door dat we de inspecties speciaal voor onze doeleinden kunnen inrichten. Vooral het inspecteren van bulk voor NEN 2767. Als we nu langs een snelweg 4000 kastjes van lantarenpalen en matrixborden moeten inspecteren, gaat dat razendsnel.”


Meer informatie: www.inspectdirect.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com