search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Airovation Engineering en Mourik koplopers in Nederland


Vliegensvlug landmeten met een drone


Wie een paar jaar terug voorspelde dat dro- nes het werk van landmeters zouden overne- men, zou waarschijnlijk voor gek zijn verklaard. Dat weerhield Mario Wijsman van Airovation Engineering er niet van te starten met wat nu gerust een ‘schot in de roos’ mag heten. Zijn drones vliegen in opdracht van Mourik Groot- Ammers wekelijks over de dijk tussen Kinder- dijk en Schoonhovenseveer om het gebied mi- nutieus te scannen. Mourik gebruikt die data


bij het versterken van de waterkering. H


oe werkt het? Een drone is in dit geval een kleine, on- bemande helikopter, voorzien van een camera. Daar- mee brengt de drone iedere vierkante centimeter van een vooraf bepaald gebied in kaart. Het resultaat is een ge- detailleerde, driedimensionale visualisatie van het gebied, met nauwkeurige informatie over hoogtes, afstanden et cetera. Bij dit project gaat het om de hoogte en zetting van de opge- hoogde dijk. Om te beginnen werd het in te meten gebied ver- deeld in secties van ongeveer anderhalve kilometer lang en 100 tot 150 meter breed. “Onze drones meten de maaiveldhoog- te en de zakking daarvan op punten waar de grond is opge-


32 Nr.2 - 2017 OTAR


hoogd om de dijk verstevigen”, zegt Mario Wijsman. Als ijkpunt daarvoor werden vooraf zogenaamde Ground Control Points (GCP’s) ingemeten.


Veel sneller Traditioneel landmeten is een arbeidsintensief karwei dat gro- tendeels met de hand wordt uitgevoerd. Met een drone gaat dat allemaal veel sneller. “In zeven minuten kan een drone een gebied van ruim 15.000 vierkante meter scannen”, vertelt Wijs- man. Een landmeter doet daar handmatig minimaal een half uur over. “Bovendien: een drone verzamelt in een enkele vlucht vele malen meer data dan traditionele methodes in weken of zelfs maanden. En al die data kunnen rechtstreeks worden in- gelezen in AutoCAD of geïntegreerd worden in een 3D Bouw Informatie Model (BIM). Op die manier kun je niet alleen het proces van inmeten, maar ook de verwerking van alle data ver- regaand automatiseren.”


Extra data Drones meten niet alleen de vooraf bepaalde meetpunten, zo- als een landmeter dat ook doet, maar maken feitelijk een ge- detailleerde scan van iedere vierkante centimeter in het gebied. Dat levert zoals gezegd een enorme hoeveelheid bruikbare data op, in de vorm van letterlijk miljoenen meetpunten. En die data zijn zeer bruikbaar, zo ondervond men ook in Groot-Am- mers. Pim den Hartog van het Mourik InnoTeam: “We krijgen heel veel extra informatie die we bijvoorbeeld kunnen gebrui- ken voor het ‘as built’ dossier en revisietekeningen van het ge- bied. Maar je moet ook denken aan informatie waarmee we si- mulaties kunnen maken voor opdrachtgevers en omwonenden, zodat die nog beter geïnformeerd zijn over onze werkzaamhe-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com