search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Effi ciencyslag door automatisering


Geo-ICT uitdaging voor aannemers


Geo-ICT is een relatief jonge ontwikkeling op automatiseringsgebied voor aannemers. Door de verandering van contracten in de infrasec- tor zijn aannemers nu ook belast met de orga- nisatie van informatieprocessen en dataopleve- ring naar hun opdrachtgevers. Tensing ziet dat aannemers zoeken naar manieren om dit voor het grootste deel te automatiseren.


P


aul Jonkman, accountmanager bij Tensing: “Steeds meer aannemers willen door de veranderende vraag vanuit de overheid meer inzicht hebben in bestaande


én niet-bestaande dataprocessen. Een informatieteam dat be- schikt over actuele data is hierbij van groot belang voor het succesvol realiseren van vaak langdurige en kostbare projec- ten.”


Automatisering dataprocessen Tensing heeft 30 jaar ervaring op het gebied van Geo-ICT. Hierbij is assetmanagement van oorsprong de belangrijkste toepassing. De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren en de samenwerking met specialistische softwareop- lossingen, creëren nieuwe kansen voor nieuwe doelgroepen. Jonkman: “Dankzij standaardsoftware zijn wij voornamelijk bezig met de inrichting en automatisering van dataprocessen. Daarmee realiseren we een belangrijke effi ciencyslag.”


Confi guratie Management Database (CMDB) De overheid stelt de verplichting dat de aannemer verant- woordelijk is voor de aanlevering van de juiste geografi sche informatie. Rijkswaterstaat is bronhouder van de gegevens en


10 Nr.2 - 2017 OTAR


wil dat aannemers aan het einde van het project zorgen voor adequate oplevering van nieuwe areaalgegevens in BIM-for- maat. Hiervoor moeten onder andere digitale ontwerp- en rea- lisatietekeningen worden omgezet naar een bestandsformaat dat geschikt is voor CMDB. Jonkman: “Dankzij Geo-ICT au- tomatiseren we deze bestandstransformatie vrijwel volledig. Zo heeft de opdrachtgever er dus geen omkijken meer naar.”


Toenemend belang data-uitwisseling De ontwikkeling die op dit moment gaande is bij Rijkswater- staat, is ook in de railsector aan de orde van de dag. Jonk- man vervolgt: “Wij zien bij ProRail dat opdrachtnemers nog niet altijd gewend zijn aan de data uitwisseling met de op- drachtgever tijdens ieder project. Voor ons is het de uitda- ging om aannemers inzicht te geven in bestaande én niet-be- staande dataprocessen en deze vervolgens zoveel mogelijk te automatiseren. Wij zien dat de aannemers die dit inmiddels goed georganiseerd hebben, zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn: het realiseren van projecten.”


Automatiseren bestandstransformaties Dankzij de constant toenemende integratie tussen ICT en geografi sche informatie systemen (GIS) ontstaan nieuwe kan- sen. Met name voor grote aannemingsbedrijven in de infras- ector die regelmatig vanuit hybride of D&C contracten wer- ken voor de overheid en daarbij een data-verplichting hebben. Dankzij Geo-ICT oplossingen zijn bestandstransformaties vanuit CAD naar GIS en andersom te realiseren en te automa- tiseren. Hiermee is het steeds eenvoudiger om te voldoen aan complexe datavragen van opdrachtgevers.


Meer informatie: www.tensing.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com