search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Landmeter onmisbaar bij grote infraprojecten


Drones in plaats van landmeters


De landmeter is niet langer een man op rubberlaarzen met een driepoot en piketpaaltjes. Bij grote infraprojecten wor- den steeds vaker GPS, 3D-laserscanners en zelfs drones ingezet. Datavisualisatie en virtual reality zijn de nieuwe toverwoor- den. “Heel Nederland is in de toekomst in 3D beschikbaar”, zegt directeur Frank Bemelmans van ingenieursbureau Geonius. TEKST: Richard Mooijman


l in de vroege Middeleeuwen waren landmeters actief. Zij brachten polders en andere ge- bieden in kaart en legden verkavelingen vast. Tot niet zo heel lang geleden was de landmeter een moderne variant van


A 34 Nr.2 - 2017 OTAR


die Middeleeuwse vakman. Natuurlijk, meetgegevens zijn allang gestandaardi- seerd en de apparatuur is veel beter ge- worden. De tachymeter of totalstation is super nauwkeurig en GPS deed zijn intre- de. Toch bleef het beeld hangen van de


man in een oranje jas die met zijn appa- ratuur door de modder loopt. Het vak is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Niet alleen als het gaat om de meetmethoden, maar vooral ook een slim digitaal gebruik van de gegevens. Oprich- ter Frank Bemelmans van Geonius heeft als landmeter vroeger heel wat uren door- gebracht in het veld. “Landmeten heeft me altijd geboeid. Ik was een nerd op het gebied van goniometrie met driehoeks- metingen, kun je wel zeggen.”


Belang van landmeten Een weg en viaduct moeten precies op elkaar aansluiten, geeft Bemelmans als voorbeeld. Als er bij de aanleg een ver- schil in hoogte blijkt te zijn van een paar centimeter, dan heeft de landmeter zijn werk dus niet goed gedaan. Met alle gevolgen van dien. Onder zijn leiding


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com