search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Waren de problemen met de Merwedebrug een incident?


Haarscheurtjes in de Merwedebrug leidden tot de tijdelijke slui- ting van deze belangrijke oeververbinding voor zwaar verkeer en een fl inke kostenpost voor het bedrijfsleven. Rijkswaterstaat heeft inmiddels aangekondigd om de Merwedebrug en twee an- dere stalen bruggen in de A27 te gaan vervangen door betonnen exemplaren. Tekst: Joost Zonneveld


I


n de stalen Merwedebrug werden vorig jaar oktober haarscheurtjes aangetroffen waarna direct beslo-


ten werd de brug voor onbepaalde tijd te sluiten voor zwaar verkeer. Bussen en vrachtwagens moesten grote omwegen


24 Nr.2 - 2017 OTAR


maken omdat voertuigen van drieënhal- ve ton en meer niet meer over de brug mochten rijden. Ondernemers in de re- gio protesteerden, transportbedrijven schatten de schade op een half miljoen per dag en dienden miljoenenclaims in


bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De transportsector vroeg zich hardop af of de Nederlandse bruggen wel voldoende onderhouden worden. Het liet nog maar eens zien hoe afhan- kelijk Nederland is van logistiek en ver- voer. Twee maanden later is de stalen Merwedebrug door Rijkswaterstaat ver- sterkt en eind december konden ook de allerzwaarste voertuigen de brug weer gebruiken. Is de kwestie met de Merwe- debrug een incident of is er meer aan de hand?


Bruggenprogramma


Ongeveer vijftien jaar geleden is al dui- delijk geworden dat diverse stalen brug- gen in het land het niet meer af kunnen met standaard onderhoud. Vooral brug- gen van na 1960 kennen vermoeiings- problemen. Dat heeft te maken met de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com