search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Eerste internationale veteranendag Brunssum


Op 1 oktober vond de eerste internatio- nale veteranendag in Brunssum plaats. Het doel van de organiserende Stich- ting Veteranen Brunssum was een breed toegankelijke dag, dus internationaal en voor jong en oud. De stichting werd opgericht door jonge veteranen Remco Lust, Ivo van der Weele en Hans Stigter. Zij willen het begrip veteraan een wat jeugdiger imago geven en hopen dat jongere veteranen zo eerder naar een dergelijke dag komen. De stichting com- municeert via social media en zorgde voor veel activiteiten voor kinderen en aandacht voor partners op de veteranen- dag. In de parade liepen sommige jonge kinderen voor de groepjes veteranen uit met op hun T-shirt ‘Mijn vader is een veteraan’. Voor de veteranendag kwa- men zo’n 250 veteranen naar Brunssum. Voor het internationale gedeelte was een afvaardiging van het in Brunssum gesi- tueerde Allied Joint Force Command aanwezig en er waren veteranen uit het Duitse Salzbergen. (LvD)


Veteranen uit Salzbergen liepen samen met veteranen van de compound in Assen. Foto: Jan Peter Mulder


Pleidooi voor samenwerking ombudsinstituten


“Ik ben ervan overtuigd dat door ervaringen uit te wisselen en op een praktische manier samen te werken de ombudsinstituten verder kunnen ver- beteren en dus ook onze strijdkrachten en de levens van onze militairen.” Dat zei Defensieminister Jeanine Hennis- Plasschaert tijdens een driedaagse conferentie voor ombudsmannen van krijgsmachten uit de hele wereld. De conferentie, die van 3 tot en met 5 oktober plaatsvond in Amsterdam, had als thema de rol van ombudsinstituten bij internationale missies. Veteranen- ombudsman Reinier van Zutphen, die samen met IGK luitenant-generaal Bart Hoitink gastheer was, riep zijn collega’s op om de krachten te bundelen en de rechten van uitgezonden militairen bij huidige en toekomstige missies te beschermen. “Ombudsmannen hebben een rol tijdens en na afloop van missies, maar zeker ook in de voorbereiding van missies.” Commandant der Strijd- krachten generaal Tom Middendorp was het er als veteraan volledig mee eens. “Onze mensen hebben recht op de beste zorg tijdens en na de missie. Als je slechts de beschikking hebt over een


Minister Jeanine Hennis-Plasschaert spreekt de verzamelde ombudsmannen toe. Foto: ministerie van Defensie


paar goede mensen, kan je maar beter goed voor ze zijn.” Hij noemde drie ele- menten waarmee militairen zich beter kunnen voorbereiden op hun uitzen- ding: mentale fitheid, goed leiderschap


en culturele bewustwording. “Als je de lokale cultuur begrijpt, kan je de juiste beslissingen nemen en vooruitlopen op de mogelijke gevolgen van jouw hande- len.” (JR)


november 2016 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65