search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Gerrit Vink (r) ontvangt in 2013 de Ted Meines Prijs uit handen van VP-voorzitter Hein Scheffer voor zijn grote betrokkenheid bij de Nederlandse veteranen. Vink is de enige medewerker


die zich namens de SDV en het Vi alle 25 jaren dienstbaar heeft gemaakt voor veteranen. Foto: ministerie van Defensie


Prins Bernhard probeert in 1991 de veteranen-informatielijn te bellen. Foto: archief Veteraneninstituut.


Itzig Heine, bij de aftrapbijeenkomst van de evaluatie van het veteranenbeleid in 2015 (zie ook Checkpoint 2-2016). Dat het veteranenhuis er prima bij staat, vinden geluk- kig ook de meeste veteranen, zo blijkt jaarlijks uit vra- genlijstonderzoek. Zij zijn in grote meerderheid (zeer) tevreden over de dienstverlening op gebied van zorg, ondersteuning en maatschappelijke waardering. Die vormen van dienstverlening zijn ook het fundament van dat veteranenhuis en op de genoemde gebieden zijn in 25 jaar grote stappen gemaakt, niet alleen door het Vi, maar ook door andere hoofdrolspelers in veteranenland, zoals Defensie zelf, het VP, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Nationaal Comité Veteranen- dag en het vfonds.


tijd – het actief verstrekken van de veteranenpas aan dienstverlaters en veteranen in werkelijke dienst steeg het aantal pashouders tot bijna 90.000. Terwijl medio jaren negentig ongeveer 20 procent van alle veteranen een veteranenpas had, gold dat in 2015 voor maar liefst 80 procent. Het waren en zijn vooral die veteranenpashouders die jaar in jaar uit een beroep doen op de dienstverlening, voorzieningen en faciliteiten van het Vi, maar ook voor veteranen zonder pas bleef de deur wijd open. Achter de Doornse deur stond, vergeleken met de beginjaren van de SDV, een sterker team klaar met een grotere vari- atie aan deskundigheid, ervaring en competenties. Van getrainde receptiemedewerkers tot zorgcoördinatoren, van communicatieprofessionals tot onderzoekers. Zij bewoonden de centrale hal van een veteranenhuis dat er anno 2016 prima bij staat, zo concludeerde de Hoofd- directeur Personeel van Defensie, schout-bij-nacht Henk


Veteranenloket Het veteranenhuis staat stevig en de centrale hal wordt bewoond door een betrokken en deskundig Vi-team van dertig dienstverlenende mannen en vrouwen, dat zich bovendien in het dagelijks werk gesteund weet door honderden veteranen-vrijwilligers. Sinds juni 2014 heeft dat veteranenhuis bovendien een nieuwe en herken- bare ingang: het Veteranenloket. Dit loket biedt toegang tot alle voor veteranen en hun thuisfront beschikbare bestaande zorg en dienstverlening van Defensie, het Vi, het LZV, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het VP. Er is geen kastje meer; er is geen muur meer; er is het Veteranenloket. Sinds de opening van het Veteranenloket en alle publici- teit daarover hebben tienduizenden veteranen het loket benaderd, onder wie bijna 2000 veteranen om alsnog een veteranenpas aan te vragen. De officiële opening van het Veteranenloket door onze minister van Defensie maakte bovendien duidelijk dat op technisch gebied de tijd gelukkig niet heeft stilgestaan. Net zoals prins Bernhard op 14 november 1991 deed minister Jeanine Hennis- Plasschaert op 11 juni 2014 haar best. En dit keer wilde het een-twee-drie wél lukken. Zij draaide het nummer van het Veteranenloket en kreeg – tot opluchting van alle aanwezigen – direct verbinding!


november 2016 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65