search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bosniëveteraan René Willems. Foto: Birgit de Roij


“Ik liet voornamelijk overal mijn gezicht zien, omdat de eigenaar van het bedrijf zich aan het terugtrek- ken was om de politiek in te gaan. Ik moest laten zien dat er een baas was.” Willems zorgde ervoor dat de lei- dinggevenden van het beveiligings- bedrijf reserveofficier werden bij de Royal Papua New Guinea Constabu- lary. Hijzelf ook. Hij kreeg de rang van superintendant, inspecteur. Om de criminaliteit te lijf te gaan, werd door Willems via zijn beveili- gingsbedrijf Force 10 heropgericht. Dit was een soort arrestatieteam. Dat deed hij samen met zijn schoon- vader. “Ik werd geen actief lid van deze eenheid, maar kreeg door


allerlei immigratiewetgeving alleen een adviserende rol samen met mijn schoonvader. Ik deed de coördinatie en werd later medic bij interventies. De interventies zelf werden gedaan door locals.” Willems zette trainin- gen op en locals gingen naar Austra- lië om daar opleidingen te volgen.


Patrouille Willems was wel gewapend en ging via Force 10 op patrouille met de grenswacht. “Ongeveer een week te voet, waarbij in totaal hoogstens ongeveer 25 tot 30 kilometer werd afgelegd. Je kwam bijna niet voor- uit. We gingen dan op zoek naar illegale houtkap door illegaal in het land verblijvende Chinezen die


paden uithakten in het oerwoud om het hout te kunnen vervoeren. De patrouille had als doel versgekapte paden te vinden die nog niet waren teruggegroeid. Ik had dan, doordat er vaak een tekort was aan wapens, mijn privéwapen bij me. Het was een beetje heikneuterig.” Na zes jaar overleed de moeder van Willems en besloot hij terug te keren naar Nederland, waar hij manager/ eigenaar werd in het bedrijf van zijn vader. Dit bedrijf ontzorgt ZZP’ers met adviezen voor bedrijfsvoering, schuldsanering en belastingen. Wil- lems heeft het in Nederland best naar zijn zin, maar sluit een terug- keer naar Nieuw-Guinea toch niet helemaal uit.


november 2016 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65