search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
9D02 Recent bleek dat in de casualty database van de Britse Coastal Forces Veterans Association geen enkele Nederlander voor- komt. De OGS leverde snel een lijst van in totaal zes gesneuvelden aan. Vijf van hen, L.W. Fernhout, J. Th. van Briemen, P. Th. Kint, M. Pronk en A.F. Verbeek, waren in Engeland op MTB/ MGB’s gestationeerd. De zesde, A.C. van Vegten, sneuvelde al in de meidagen ’40 aan boord van de TMB 51. Deze zes staan nu met nadere gegevens op de web- site www.cfv.org.uk, vier van hen echter zonder foto. Wie kan helpen aan een foto van: A.C. van Vegten, J. Th. van Briemen, a/b MTB 418, P. Th. Kint, a/b MTB 114, en A. F. Verbeek, a/b MTB 203? Reacties: J. Bartels, tel: 06-51107173, e-mail: jac.bartels@planet.nl.


9D03 Sinds enige tijd is Diana Domen in het bezit van een soldatenkist die niet van haar familie afkomstig is. Graag wil zij deze dan ook teruggeven aan de rechtmatige eige- naar en/of naaste familie/ nabestaanden. Reacties: D. Domen, tel: +32(0)38083150 of 06-26802774, e-mail: d.domen@jao1877.com.


persoonlijke geschriften wil men digitaal via een website toegankelijk maken. Vanwege de auteurswet is hiervoor echter toestem- ming nodig van de auteur of zijn nabestaanden. Heeft u of een familielid indertijd een dagboek geschonken? Kent u iemand die dat heeft gedaan? Neem dan contact op. Reacties: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies t.a.v. R. Pottkamp, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, tel: 020-5233861, e-mail: r.pottkamp@niod.knaw.nl.


9D05 Bij Stichting Centrum ’45 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de werk- zaamheid van de innovatieve behandeling 3MDR voor vete- ranen met posttraumatische stress stoornis die ondanks behandeling nog aanzien- lijk last hebben van hun klachten. De behandeling combineert lopen op een


loopband, virtual reality en EMDR elementen. Voor dit 16 weken durende onder- zoek zoeken wij veteranen tussen de 18 en 70 jaar oud met PTSS die reeds behan- deld zijn met een trauma- gerichte behandeling, maar hiervan onvoldoende profijt hebben gehad. Belangrijk is de bereidheid om naar Centrum ’45 in Oegstgeest te komen voor behandeling. Info: www.centrum45.nl/ nl/nieuws/3mdr-innova- tie-traumabehandeling. Reacties: M. van Gelderen, e-mail: m.van.gelderen@ centrum45.nl.


9D07 Stichting Beeldtijd is voor een animatiefilm op zoek naar veteranen die tijdens hun missie gefotogra- feerd hebben. De stichting wil graag het verhaal achter hun meest betekenisvolle foto horen voor een film waarin meerdere persoon- lijke verhalen en foto’s van


veteranen met elkaar wor- den verbonden. Stichting Beeldtijd werkt samen met journalisten en animatiema- kers om korte animatiefilms te maken waarin persoon- lijke ervaringen gekoppeld worden aan geschiedenis. Info: https://vimeo.com/ channels/getekend. Reac- ties: Stichting Beeldtijd, W. van Iersel, Peperstraat 10-3, 1011 TL Amsterdam, tel: 06-55374829, e-mail: wiersel@dds.nl, website: www.beeldtijd.nl.


9D08 Andre Kok zoekt iemand die de nalatenschap van zijn vader (Indiëvete- raan), bestaand uit foto’s en een dagboekje, voor hem digitaal kan maken en eventueel kan verwerken tot iets van een collage. Reacties: A. Kok, prof. Kranenbur- glaan 5, 3741 EP Baarn, e-mail: kok-andre@live.nl.


9D04 In de jaren na de bevrijding ontving het Rijksinstituut voor Oorlogs- documentatie honderden dagboeken van mensen die de oorlog in Ned.-Indië had- den meegemaakt, veelal als KNIL-militair, krijgsge- vangene of deelnemer aan de politionele acties. Deze


9D06 Voor een te houden reünie worden oud-dienstplichtige militairen gezocht van de lichting 74/1 die gelegerd waren te Grave in de Generaal de Bonskazerne. Zij waren de Bravo Batterij en het geheel maakte deel uit van de 12e afdeling veldartillerie. Zij ver- bleven daar van begin 1974 tot eind april ’75. De Bravo Batterij bestond voornamelijk uit een divisie M109 tanks en de daarbij behoren verkennersgroep bestaande uit enkele vrachtwagens en jeeps. Reacties: G. van Galen, Bernard Kempplein 11, 3930 Hamont, België, tel: 003211392049, e-mail: gerardus.van.galen@telenet.be.


november 2016 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65