search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Linda Rullens in haar functie als teamleider Community Policing Team. Foto: privécollectie Linda Rullens


mensen tot buurtwacht. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. U heeft de mannen ook uitgelegd hoe ze anders tegen vrouwen kunnen aankijken, want zij zijn daar vaak nog ondergeschikt. Maar ik was ook onder de indruk van de voorlichting die u daar heeft gegeven. Bijvoor- beeld over hoe mensen kunnen voorkomen dat kinderen eindigen als kindsoldaat. Iets wat daar helaas niet ongewoon is.”


Tegenstrijdig Ondanks de lovende woorden vond de KMar-veteraan dat ze nog niet klaar was. Korte tijd later keerde ze terug naar Zuid-Soedan. Dit keer niet in de militaire lijn, maar met onbetaald verlof voor een NGO (Nonviolent Peaceforce) als women’s participation & protection officer. “Toen zat ik in het noorden, in Ben- tiu. Daar zaten 110 duizend mensen in een kamp.” Op het moment dat deze Check- point uitkomt, is ze voor even terug in Afrika. Tijdens een 600 kilome- ter lange fietstocht door Zambia bezoekt ze daar samen met andere fietsers projecten van Plan Neder- land. Met het opgehaalde sponsor- geld steunt ze de strijd tegen kind-


44 november 2016


huwelijken en tienerzwangerschap- pen in Zambia. Rullens heeft een speciale band met het continent: “Ik heb tijdens mijn verlof meerdere landen in Afrika bezocht en ik vond juist de eenvoud van het continent ontzettend mooi.


Crisis in Zuid-Soedan


Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan, een hoofdzakelijk christelijk land, zelf- standig. In eerste instantie moest UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) het land helpen op eigen benen te staan. Maar in december 2013 brak een crisis uit tussen de twee belangrijkste stammen in Zuid-Soedan. President Kirr beschuldigde vicepresident Machar van het voorbereiden van een coup en zijn soldaten, Dinka’s, gingen in het presiden- tiële paleis de aanhangers van Machar, voornamelijk Nuer-soldaten, ontwa- penen. Daarbij vielen doden, waarna razzia’s volgden in de hoofdstad Juba. In een paar dagen tijd zijn toen meer dan tienduizend Nuers, soldaten en burgers, opgepakt en vermoord. Het geweld sloeg over naar andere steden en de etnische strijd resulteerde in tienduizenden ontheemde Nuers die onderdak zochten – en kregen – op VN-bases.


‘Met een clubje van zo’n honderd man voor dertigduizend mensen orde en veiligheid handhaven’


De mensen hebben helemaal niks, maar willen alles met je delen. En dat is meteen ook het tegenstrijdige. Aan de ene kant zijn ze superaardig en gastvrij en aan de andere kant doen ze elkaar de meest gruwelijke dingen aan.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65