search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INDIËVETERAAN JOOP HUETING WERD NA BEKENTENISSEN VERGUISD EN BEDREIGD ‘De zaak ontplofte’


De bekentenissen van Joop Hueting in het tv-programma Achter het Nieuws in 1969 over oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië zorgden voor grote commotie. Het resul- teerde uiteindelijk in de zogeheten Exces- sennota. Diverse Indiëveteranen vielen Hueting bij, maar andere namen hem zijn openhartigheid niet in dank af. Hueting werd bedreigd en moest ‘uitwij- ken’, zoals hij het zelf noemt. Maar ook in de nu opnieuw opgelaaide discussie over geweld in Nederlands-Indië laat de Indië- veteraan zich niet de mond snoeren.


Joop Hueting laat zich nog steeds de mond niet snoeren. Foto: Karin Stroo Door: Gielt Algra J 14


oop Hueting was ‘in verhou- ding de oorlog redelijk goed doorgekomen’, waarna hij zich in 1947 op 19-jarige leeftijd moest melden voor de mili-


taire dienst. Hij kwam uit een rustig en liberaal milieu in Den Haag, waar – net als in zo vele andere huizen in Nederland – in die tijd het devies gold: Indië verloren, ramp- spoed geboren. Het was voor hem dan ook vanzelfsprekend dat hij zich meldde voor de militaire dienst om aan ‘zijn plicht in Indië’ te vol- doen. Zijn zes maanden durende opleiding in Vught bij de Stoottroe- pen ervoer hij als een plezierige tijd. “Voor mij een heel ander milieu”, aldus de 89-jarige Hueting bijna 70 jaar later. Na de opleiding vertrok zijn eenheid per schip naar Java. Het overgrote deel vertrok vanuit daar naar Cele- bes voor verdere opleiding. Van-


november 2016


wege het opleidingsniveau dat ze in Nederland hadden bereikt, wer- den Hueting en vijf anderen naar Oost-Java gestuurd. Daar moesten ze, onder meer met personeel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), ‘een soort opleidings- eenheid’ vormen. Voor Hueting was het sprookje daar meteen al voorbij: “Het eerste wat ik daar meemaakte, was het martelen van zo’n vrijheidsstrijder”, vertelt hij. “Hij werd opgehangen aan zijn voeten, over een balk heen. Dan lie- ten ze hem vieren en dan kwam hij met zijn hoofd op de tegels. Dat was niet zo gezellig”, aldus Hueting met gevoel voor understatement. Hij was er op dat moment ‘te bang voor om er wat van te zeggen’. “Ik ben weg- gelopen. Het werd ook gedaan door een meerdere, het was vreselijk.” Hij voegt er nu ook aan toe dat dit mili- tairen van het KNIL waren. “Ik heb


het altijd vermeden om dat te zeg- gen, om geen splitsing te maken tussen de KL en het KNIL.”


‘Onaangenaam stelletje mensen’ Dergelijke taferelen maakte hij ook mee met, net als hij, gewone militairen van de landmacht. “De eerste keer, ik snapte er niks van. We liepen patrouille in een van de eerste weken. De man voor mij richtte zijn geweer op een boer die daar aankwam. Hij schoot hem niet dood, maar het bloed spoot uit zijn slagaderen. Ik dacht: wat krijgen we nou toch?! Ik wilde die boer uit zijn lijden verlossen, want hij zou bin- nen een kwartier doodgebloed zijn. Maar toen ketste mijn geweer… Ik was niet in staat om hem opnieuw te laden om er een eind aan te maken. Ik ben doorgelopen. Ja, dat waren vreselijke momenten.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65