search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag Vraag en antwoord


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Wanneer kan ik weer mijn gratis NS-vervoersbewijzen aanvragen?


Bent u een postactieve veteraan? Dan kunt u nu al via Mijn Vi uw twee NS-dagkaarten voor 2017 digitaal aanvragen. Om de vervoersbewijzen aan te vragen, gaat u naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen/mijn-vi/. Na het inloggen komt u in de digitale Mijn Vi-omgeving, waar u onder Evene- menten klikt op Overzicht, vervolgens kunt u zich inschrijven voor ‘vrij vervoer 2017’. Heeft u nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Dan kunt u zich via de eerdergenoemde link eenmalig registreren. Beschikt u niet over internet of heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Veteranenloket: 088-3340000. De treinkaarten zijn nadrukkelijk bedoeld voor het bijwonen van veteranenbij- eenkomsten, zoals de Nederlandse Veteranendag en reünies of herdenkingen. De NS dagkaarten worden u in januari toegestuurd. Heeft u de kaarten wel aan- gevraagd, maar eind januari nog niks ontvangen? Neem dan contact op met het Veteranenloket. Dit kan telefonisch via 088-3340000 of via een e-mail: info@veteranenloket.nl. Houdt u er rekening mee dat u te allen tijde zelf uw dagkaarten moet aanvragen!


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


LZV-contactdag en moral injury


Elk jaar komen de binnen het LZV werkzame zorgprofessionals bij elkaar voor een contactdag waarop zij kennis uitwisselen. Dit jaar was dat op 6 okto- ber op de Basis in Doorn. Dat contact is heel belangrijk voor samenwerking en het uitdiepen van de gezamenlijke mogelijkheden voor de beste zorg aan veteranen en hun directe verwanten. Dit jaar was het hoofdthema opnieuw het bespreken van die onderwerpen die het contact tussen hulpverlener en cliënt in de weg staan. Denk aan versla- vingsproblemen of huiselijk geweld. Dat komt de zorg natuurlijk niet ten goede. We kunnen hier niet op alle voordrach- ten en workshops van de contactdag ingaan, maar een belangrijk onderwerp was moral injury. Bij terugkeer van uitzending kunnen veteranen kampen met behoorlijke psychische klachten. Momenteel worden deze klachten veelal met verwerkingsgerichte tech-


50 november 2016


nieken behandeld, zoals imaginaire exposure en Eye Movement Desensi- tization Reprocessing (EMDR). Maar een gedeelte van de actieve militairen en veteranen heeft onvoldoende baat bij deze evidence-based behandel- methoden. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de verwerkingsgerichte methoden voornamelijk gericht zijn op angstklachten (PTSS) die bij militairen kunnen ontstaan na het meemaken van levensbedreigende situaties. Ter- wijl recente literatuur aantoont dat morele emoties, zoals schuld, walging, schaamte en woede, eveneens een belangrijke bron voor leed kunnen zijn. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met het neerschieten van een potentiële vijand die een unit nadert en pas achteraf een onschuldige burger blijkt? En hoe kan een veteraan het taboe doorbreken om zijn schaamte en schuldgevoelens in de sessie kenbaar te maken? Een begrip dat


nauw aansluiting vindt met klachten die in verband staan met deze morele emoties en gewetensconflicten, is moral injury (morele verwonding). Dit is wetenschappelijk omschreven als de voortdurende psychologische, biologi- sche, gedragsmatige en sociale impact van het zelf verrichten van, niet kun- nen voorkomen van, of getuige zijn van, handelingen waarin diepgewortelde morele overtuigingen en verwachtingen worden geschonden. Hoe beter te kunnen helpen bij een moral injury staat momenteel in de belangstelling en binnen het verband van het LZV start daar binnenkort een diepgaand onderzoek naar. Dit mede op basis van inzichten die zijn gedeeld op de contactdag van het LZV. (JM)


LZV, tel: 085-4852000, e-mail: info@lzv-groep.nl, website: www.lzv-groep.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65