search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
25 JAAR DIENSTVERLENING AAN VETERANEN


Van Maliebaan naar Van Lanschotlaan


Op 14 november van dit jaar is het precies 25 jaar gele- den dat dienstverlening aan veteranen werd toebedeeld aan een aparte organisatie. Op die dag gaf prins Bern- hard het startschot voor de werkzaamheden van de Stich- ting Dienstverlening Veteranen (SDV). In 2003 ging deze illustere club op in het Veteraneninstituut (Vi), dé vetera- nendienstverlener van vandaag… en morgen!


Door: Martin Elands E


en dag na bomaanslagen op het huis van staatssecretaris van Justitie Aad Kosto en op het ministerie van Binnenlandse Zaken trilde Nederland na op zijn grondvesten. In die


naschok startte de SDV officieel met haar werkzaamhe- den, al ging dat niet direct van een leien dakje: ‘Prins Bernhard deed zijn best, maar het wilde niet een-twee- drie lukken. Hij zou in legerplaats Crailo de Stichting Dienstverlening Veteranen officieel aan het werk zetten, door als eerste de ‘veteranen-informatielijn’ te bellen, maar de telefoon ging niet over.’ (AD, 15 nov. 1991). De krant hield het op een ‘doorschakelfoutje’.


Pioniersjaren Het ‘doorschakelfoutje’ vormde het slotstuk van een keten waarin Defensie samen met het Veteranen Plat- form (VP) razendsnel schakelde om de mooie woorden van de eerste Veteranennota (1990) om te zetten in daden. Minister Relus ter Beek had in die nota een stich- ting voor hulpverlening aan veteranen aangekondigd, waarna het VP en de commissie Thoenes (1991) er met succes voor pleitten om die stichting ook met het stimu- leren van maatschappelijke erkenning van veteranen te belasten. En zo geschiedde. Aangevoerd door voorzitter Pieter de Geus (oud-minister van Defensie) en vicevoorzitter generaal-majoor b.d. Ted Meines zette een negen man sterk team op de Utrechtse Maliebaan de SDV en vetera- nen vol enthousiasme op de kaart. Duizenden veteranen belden het eerste jaar de veteranen-informatielijn van de SDV; zij kregen gelukkig wél verbinding en daarna de informatie of zorg die ze nodig hadden. Vanaf dat jaar konden veteranen via de SDV ook kosteloos per trein naar een herdenking of veteranenevenement. Met de


56 november 2016


introductie van de veteranenpas (1993), de inrichting van een Veteranen Informatie Punt bij het Legermuseum (1993), het (beperkt) toegang bieden tot Defensiezorgin- stellingen (1994) en het uitgeven van het veteranentijd- schrift De Opmaat (1995) gaf de SDV de dienstverlening aan veteranen verder inhoud, richting en cachet. Toen de SDV het stokje na ruim tien jaar overdroeg aan het nieuwe Vi kregen de toen ruim 55.000 veteranenpas- houders en overige veteranen een nieuwe ‘eigen club’, ditmaal in Doorn.


Oogstjaren Langs de geschetste lijnen zette het Vi de koers van de SDV met hernieuwde energie en ruimere (personele en financiële) middelen voort. Dat bracht dienstverle- ning en veteranen dichter bij elkaar. Waar de SDV had gezaaid, kon het Vi oogsten. Door actieve voorlichting, het gericht benaderen van veteranen en – na verloop van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65