search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Stem op Veteranen top 50


Er kan alweer volop gestemd worden voor de nieuwe Vete- ranen top 50 die volgend jaar zo’n week voor Veteranendag bekend zal worden gemaakt. Onder de inzenders worden weer diverse prijzen verloot, zoals een rondvlucht met de Dakota en gratis entreekaartjes voor een groot popconcert. De eerste tussenstand laat wat de top 5 betreft een inmiddels vertrouwd beeld zien, behalve de opvallende derde plek voor The Cranberries. Nieuw in de (voorlopige) top 10 zijn ook Live en Michael Jackson, maar de ervaring leert dat daar nog van alles aan gaat veranderen. (FL)


1. Brothers In Arms – Dire Straits 2. We’ve Gotta Get Out Of This Place – The Animals 3. Zombie – The Cranberries 4. Paint It Black – The Rolling Stones 5. Miss Sarajevo – U2, Brian Eno en Luciano Pavarotti 6. One – Metallica 7. Nothing Else Matters – Metallica 8. Going Home (Theme Local Hero) – Mark Knopfler 9. Lightning Crashes – Live 10. Beat It – Michael Jackson


Eerste lustrum Dutch Military Veterans


Op 1 oktober heeft de stichting Dutch Military Veterans (DMV), normaal actief op de sociale media, in het Nederlands Militair Museum zijn eerste lustrum gevierd. Zo’n 350 vetera- nen, partners, kinderen en familieleden waren bijeen in een warme en een gezellige atmosfeer. DMV staat voor ‘onderling respect, kameraadschap en broederschap, ongeacht missie of kleur’. De stichting kenmerkt zich door nuldelijnsondersteu- ning, activiteiten op sociaal en sportief gebied en probeert bij te dragen aan het welbevinden van de meer dan 2500 leden. Op de bijeenkomst werd de zogeheten DMV-Coin gepresen- teerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan voorzitter en Libanonveteraan Leo Hartog en zijn echtgenote Mirjam. Op de munt staan onder meer twee dichtgevouwen handen. Zij symboliseren de van generaal Ted Meines bekende bood- schap: ‘Hou elkaar vast en hou van elkaar.’ (H-JvT)


Breng ook uw stem uit op www.veteranentop50.nl Leo Hartog neemt de DMV-Coin in ontvangst. Foto: Erik Kottier


Veterans MC ‘niet crimineel’


De motorclub Veterans MC is geen criminele organisatie. Dat schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie aan hun advocaat Michael Ruperti. In de brief staat dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet en heeft gedaan naar zware en georganiseerde misdaad door (leden van) zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). ‘Deze resul- taten hebben, voor zover het Openbaar Ministerie heeft kunnen nagaan, geen betrekking op (leden van) Veterans MC’, aldus de brief. Ruperti zegt dat de Veterans MC nu vinden dat ze eindelijk van de lijst met OMG’s moeten worden geschrapt. Tevens overwegen zij een schadeclaim in te dienen. De advocaat noemt tegenover De Telegraaf behalve onterechte aanhoudingen, invallen en verdacht- makingen ook het feit dat de Veterans niet meer in hun colors mogen meerijden met de motorrun op Veteranen- dag in Den Haag. Bij de Nationale ombudsman loopt momenteel een onderzoek naar aanleiding van eerdere klachten van de Veterans tegen het ministerie. (FL)


8 november 2016


Nog meer Dutchbatters melden zich voor claim


Het aantal Dutchbatveteranen dat zich bij de advocaten Michael Ruperti en Arjan Krikke heeft gemeld voor een claim tegen de Nederlandse staat (zie Checkpoint 8-2016) is gegroeid naar 160. Volgens Ruperti zitten daar ‘alle rangen en standen’ bij. “Ook plaatsvervangend com- mandant majoor Rob Franken. Hij vindt dat Dutchbat ‘belazerd en opgeofferd’ is”, aldus Ruperti. De Dutchbat- veteranen weten zich ook gesteund door hun voormalige commandant Thom Karremans, maar deze heeft zelf nog een juridische zaak lopen. In de brief die Ruperti namens de Dutchbatters heeft geschreven, wordt erop gewezen dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door hen op een kansloze en uitvoerbare missie te sturen. De daaruit voortkomende schade zal moeten worden gecompen- seerd. Ruperti benadrukt dat het niet tot een rechtszaak hoeft te komen. Het hangt mede af van een binnenkort te houden gesprek tussen de landsadvocaat en de eisers. (FL)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65