search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De boekhoek


Tussen vuur en water In Tussen vuur en water vertelt Gerard, de vader van de schrijver, over zijn leven in de Tweede Wereldoor- log op het Zeeuwse eiland Walcheren. De vader van Gerard, de opa van de schrijver dus, vocht als mili- tair op de Grebbeberg. Tijdens de bezetting door de Duitsers ging hij in het verzet. Gerard mocht soms meehelpen van zijn vader, als koerier. Het boek ver- telt over nare dingen uit die tijd, maar er werd in de oorlog ook (gelukkig!) nog gelachen door kinde- ren.


Tussen vuur en water – Robbert Jan Swiers 142 pagina’s € 14,95 Aspekt, Soesterberg www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461539151


De Indische vlieger


In dit nummer is er veel aandacht voor Nederlands- Indië. Wil je daar meer over weten, lees dan De Indi- sche vlieger. Het boek speelt zich af in het Neder- lands-Indië van rond de Tweede Wereldoorlog en net daarna. Sukardi, zoon van een Javaanse dorpsonder- wijzer, is bevriend met de zoon van een Nederlandse bestuurder en later met een Nederlandse militair. Hij merkt al snel dat oorlog mensen genadeloos dwingt tot partij kiezen, ook wan- neer dit eigenlijk onmogelijk is… Een spannend boek, zeker als jouw opa Indiëvete- raan is.


De Indische vlieger – Theo Engelen 160 pagina’s € 14,95 (€ 12,50 zie aanbieding pag. 51) QV Uitgeverij, Nijmegen www.qvuitgeverij.nl ISBN 9789492435033


INTERVIEW MET AMBER EN SENNE OVER HUN MAATSCHAPPELIJKE STAGE BIJ DE TREFFER


‘Leuk om iets voor veteranen te betekenen’


Ik stelde een paar vragen aan Amber en Senne van Vliet (16), dochters van een Bosniëveteraan. Zij zitten op De Rooi Pannen VMBO Horeca en hebben het afgelopen jaar hun maatschappelijke stage gelopen bij Veteraneninloophuis De Treffer in Eindhoven. Dat betekent dat ze vrijwilligerswerk hebben gedaan als onderdeel van hun opleiding.


Waarom kozen jullie voor De Treffer? Senne: “Omdat er veteranen komen en onze vader zelf veteraan is.” Amber: “Omdat ik het heel fijn vind om dankbare mensen te helpen en deze mensen waren heel dankbaar.”


Wat hield het vrijwilligerswerk in dat jullie deden? Amber: “Koffie en thee zetten, de maandelijkse maaltijd klaarzetten, koken, bedienen, met de veteranen praten.”


Hoe vonden jullie het? Heb je er iets van geleerd? Amber: “Ik vond het leuk om voor de veteranen iets te betekenen. Ik heb geleerd dat een klein beetje hulp voor één persoon al genoeg kan zijn. Alleen een praatje maken, kan vaak al voldoende zijn.” Senne: “Ik vond het een gezellige plek om stage te lopen, ik heb leren biljarten van een veteraan.”


Hoe reageerden je vader en de andere veteranen die in De Treffer komen? Amber en Senne: “Onze vader vond het heel leuk en is trots dat wij hier stage gingen lopen. De veteranen waren heel enthousiast en blij dat wij er waren.”


En niet onbelangrijk, hoe hebben De Treffer en jullie school jullie maatschappelijke stage beoordeeld? Senne: “Tijdens de Libanondag in De Treffer hebben wij uit handen van de wethouder van Cultuur Mary-Ann Scheurs ons stagecertificaat gekregen.” Amber: “De voorzitter van De Treffer vond dat wij uitstekend werk hadden verricht. Ook de school heeft onze stage goed beoordeeld!”


november 2016 Amber (l) en Senne van Vliet in


De Treffer. Foto: Léonie van Vliet- van der Velden


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65