search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Indiëveteranen over strijd en geweld


‘Het was oorlog’


Veteraan Ton Kelders ging vrijwillig naar Nederlands-Indië en Korea. Hij weet dat er in Indië oorlogsmisdaden zijn gepleegd, maar wél door beide kan- ten. Volgens hem waren de Nederlandse militairen gewoon kanonnenvoer en hij is nog steeds boos dat ze zo in de maling zijn genomen.


Door: Anne Salomons


Naam en leeftijd: Ton Kelders (88) Rang en functie: soldaat, brenschutter Eenheid: 8e Regiment Stoottroepen Wanneer in Indië: 1946-1949


Ton Kelders. Foto: Karin Stroo Oorlogsvrijwilliger


“Ik was 17 jaar toen ik reageerde op een oproep


voor oorlogsvrijwilligers. We zouden Indië gaan bevrij- den van de jappen. We hadden net zelf de bezetting meegemaakt, dus we wisten wat het was. Het was vlak na de Hongerwinter, ik was een heel schriel en klein ventje, maar ik werd meteen aangenomen. Op de boot zou ik 18 worden, dat was voldoende. Mijn vader wilde niet dat ik ging, maar ik heb hem dronken gevoerd en toen heeft hij met zijn dronken kop getekend.”


Beide kanten


“Het 8e Regiment Stoottroepen werd achter de hand gehouden,


voor noodgevallen. Dan werden wij erbij geroepen. Zo heb ik in de eerste anderhalf jaar heel Indië gezien. Samen met het 7e en een KNIL-regiment trokken we naar Zuid-Sumatra, daar moesten we om de haverklap verkassen. Ik heb gezien dat vrouwen in de bosjes gesleurd werden om ze te verkrachten. En op Celebes ben ik getuige geweest van een standrechtelijke execu- tie door een Nederlandse luitenant. Onze commandant heeft dat nog proberen tegen te houden, maar dat mis- lukte. Later kregen we in de gaten dat die luitenant Wes- terling was. Maar het geweld kwam van beide kanten. Die Indische vrijheidsstrijders waren gewoon een soort IS. Als ze al een vermoeden hadden dat je Nederlands gezind was, werd je afgeslacht. Twee maten van mij zijn doodgemarteld. Ze waren zo stom geweest om alleen in de rivier te gaan baden. Toen ze vermist werden, zijn we ze gaan zoeken. We troffen ze aan met hun ogen uit de kassen, hun tong eruit en hun geslachtsdelen in de mond. Verschrikkelijk. Als je vlak daarna dan van die


20 november 2016


vrijheidsstrijders op je af ziet komen, schiet je wel snel- ler gericht.”


Huidige discussie


“Ik heb regelmatig zitten vloeken als er weer zo’n


onderzoek naar ons optreden in Indië ter sprake kwam op televisie. We worden als steeds grotere misdadi- gers aangemerkt en zouden gestraft moeten worden. Dat komt allemaal van gasten die niks hebben meege- maakt. Natuurlijk, ik weet dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd, maar wel door beide kanten. Overigens niet bij ons. We worden allemaal over een kam geschoren, net als met voetbalsupporters. Dan zijn er honderd relschoppers, maar die dertigduizend echte suppor- ters hebben het gedaan. Maar ik was blij verrast toen ik onlangs minister Koenders hoorde zeggen dat van beide kanten misdaden zijn gepleegd. Dat had ik nog niet eerder uit de mond van een minister gehoord.”


Zwarte bladzijde


“Kanonnenvoer waren we. Maar dat besefte ik pas


achteraf. Ik ben dan ook ontzettend boos dat we zo in de maling zijn genomen. Ze wilden gewoon Indië behou- den, met ruim zesduizend Nederlandse slachtoffers tot gevolg. Indië werd voor Nederland een zwarte bladzijde, zoals Vietnam voor Amerika. Wat nou politionele acties, het was gewoon oorlog! Maar spijt dat ik als oorlogsvrij- williger naar Indië ben gegaan, nee, dat heb ik niet. En de bevolking was heel blij met ons. Later ben ik nog naar Korea gegaan om tegen de communisten te vech- ten. Ja, ook vrijwillig.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65