search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
9T06 Het Oorlogsmuseum Overloon bestaat 70 jaar. Spe- ciaal hiervoor is de vaste tentoonstelling drastisch ver- nieuwd. Die behoort vanaf nu weer tot de modernste van Nederland. Onder de titel Nederland in de Tweede Wereldoorlog komen acht hoofdpersonen aan het woord. Museumbezoekers krijgen in Nederland in de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende invalshoe- ken te zien hoe de oorlog ingreep in het leven van de bevolking. En keer op keer kunnen ze zelf meedenken, vragen stellen en zien hoe andere mensen reageerden op de dilemma’s in de tentoonstelling. Entree met veteranenpas: € 10,- (i.p.v. € 15,-). Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur, Oorlogsmu- seum Overloon, Museumpark 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl.


genodigden zal dit plaatsvin- den in besloten club. Info: Stichting Oud Militairen en veteranen Zwolle, A.J.J. Aar- endonk, tel: 06-52032448, e-mail: fons.aarendonk@ veteranenzwolle.nl.


van de verschillende bewa- kingsgroepen in Westerbork centraal. Ook geven getui- genverslagen van gevange- nen inzicht in het beeld dat zij van de bewakers hadden en reflecteren voormalige bewakers op hun eigen rol. De tentoonstelling is te zien t/m 26 maart 2017. Geopend: ma t/m vrij 10.00-17.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Oostha- len 8, 9414 TG Hooghalen, tel: 0593-592600, website: www.kampwesterbork.nl.


Varia 9V01 Op 25 november zal in het bijzijn van de burge- meester van Zwolle en i.s.m. Stichting Hart van Zwolle tijdens een activiteit ‘Vete- raan in de klas’ Vereniging Veteranen Zwolle worden opgericht. Gezien het grote aantal MBO-leerlingen en


november 2016 59


9V02 Op vrijdag 23 septem- ber heeft de Veteranen Ver- eniging Curaçao de zevende veteranendag gevierd op Marinebasis Parera. Op deze dag wordt stil gestaan


bij en respect getoond voor de inzet van Nederlandse militairen bij het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. De veteranen op Curaçao zijn afkomstig van alle krijgsmachtdelen, de Koninklijke Marine, Konink- lijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee. Zij zijn na de Tweede Wereldoorlog ingezet in Nederlands-Indië, Nieuw- Guinea, Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak, Cambodja en Afghanistan. Voor meer informatie over Veteranen Vereniging Curaçao: www.veteranencuracao.net.


9V03 Op 17 november, om 19.30 uur, is er weer een nieuwe editie van de Vete- ranen Netwerkborrel in Café Hoegaarden in Tilburg. Deze keer is fotograaf en pro- ducent Wil van Iersel, van Stichting Beeldtijd aanwe- zig. Hij zal vertellen over het nieuwe project Foto’s van Veteranen (zie 9D07). Op de Veteranen Netwerkborrel is iedere veteraan, in actieve of niet-actieve dienst, van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. De netwerkbor- rel is een initiatief van de Stichting Veteranen Hart van Brabant en vindt plaats op iedere derde donderdag van de maand in Café Hoe-


gaarden in het centrum van Tilburg. Info: website www. veteranenhartvanbrabant.nl, via Facebook www.facebook. com/veteranenhvb, of volg hen op Twitter via @VeteranenHvB.


9V04 Het Militair Revali- datiecentrum organiseert enkele open trainingen voor (voormalig) militairen die bij het uitoefenen van de militaire dienst blijvend fysiek of mentaal letsel heb- ben opgelopen en willen ontdekken in welke sporten zij een uitdaging kunnen vinden. Zij kunnen deelne- men aan een van de open trainingen van het Militair Revalidatiecentrum Aarden- burg (MRC) in Doorn, bv aan zitvolleybal, atletiek, boog- schieten en zwemmen. De trainingen zijn op zaterdag 19 november, dinsdagavond 17 januari en dinsdagavond 14 februari. Aanmelden via e-mail: mrcdoorn.sport@gmail.com met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, wel/niet actief dienend, welke beperking(en) en met welke sport je wilt kennismaken. Info: www.defensie.nl/ onderwerpen/revalidatie- centrum/inhoud/aanmel- den-open-training.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65