search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra en Anne Salomons


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Onbereikbaar dichtbij


De initiatiefnemers hebben met dit met mooie originele foto’s en portretten geïllus- treerde boek Onbereikbaar dichtbij een poging gedaan om tussen veteranen onder- ling en tussen veteranen en jongeren verbindingen te leggen. Het moet een bijdrage zijn aan onderling begrip. Hier zijn ze duide- lijk met vlag en wimpel in geslaagd. Alleen de opzet al, door studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam aan veteranen te koppelen en deze veteranen door die studenten te laten intervie- wen, zorgt ervoor dat de verbinding wordt gelegd.


Dit wordt op een geslaagde manier ook nog eens uit- gebeeld door de fotografie van Glenn Siegers, die de veteranen en de studen- ten in koppels mooi heeft geportretteerd. Het geheel wordt gecompleteerd door foto’s van de veteranen zelf die een prachtig tijdsbeeld geven. De beide initiatiefnemers, Marty Picauly van SmartPlus Resources en voorzitter van de stichting ECDef Carel Banse, zijn – alhoewel zelf geen veteraan – zeer begaan geweest met naaste familieleden die wel veteraan waren. Beiden


hebben een achtergrond in de bemiddeling naar werk voor ex-Defensiepersoneel en veteranen. Dit initiatief van hen, dat met name met veteranen uit Dordrecht en Zwijndrecht is uitgevoerd, zou een blauwdruk kunnen zijn voor initiatieven van en met veteranen en jongeren in meer gemeentes in het land. (GA)


Onbereikbaar dichtbij – redactie Wies Groeneveld 87 pagina’s, geïllustreerd € 22,50 (met veteranenkorting € 20,-, verzendkosten € 4,-) Bestellen via www. onbereikbaardichtbij. nl/bestellen of via tel: 06-44752934 ISBN 9789090293400


Thuis gelooft niemand mij


‘Het resultaat van een nooit gevoerd gesprek’, noemt de auteur het boek Thuis gelooft niemand mij. Auteur Maarten Hidskes, hij werkte onder meer voor de televisieprogramma’s NOVA en Het Klokhuis, onderzocht de twaalf weken die zijn vader op Zuid-Celebes diende onder Westerling. Het resultaat is deze publicatie geworden. Zijn vader zelf sprak er nooit echt over. Aan de hand van de verhalen die de auteur hoorde van diens toenmalige kameraden, die hij bij de crematie van zijn vader voor het eerst ontmoette, en aan de hand van archiefstukken reconstrueerde hij het verhaal van Piet Hidskes. De verhalen van de oud- commando’s doen de auteur wanhopen. Als hij er ook


28 november 2016


nog eens achter komt dat zijn vader diende onder luitenant Vermeulen, die zo ver ging dat zelfs een persoon als Westerling hem tot de orde moest roepen, vraagt hij zich af of zijn vader en ook zijn moeder uit bescherming over deze twaalf weken hebben gezwegen. En ook al neigt hij uit zelfbescherming zelf ook naar ontkenning, het besef dringt door dat als zijn vader aanwezig is geweest bij de acties in Soepa, Talabangi en Padakalawa, met honderden doden tot gevolg, hij in de woorden van de auteur zal hebben gedaan ‘wat nodig was’. Een worsteling volgt over de politieke lading en nuance van woorden als standrecht, executies, neerleggen en neerschieten. Naast het verhaal van zijn


vader gaat het boek vooral over deze worsteling van de auteur met wat de zoektocht met hem doet. Centraal daarin staat het nooit gevoerde gesprek tussen de vader en de auteur die, als hij ten volle begrijpt hoe het er allemaal uit heeft gezien op Celebes in die twaalf weken, zelf waarschijnlijk voorzichtiger in zijn vragen zou zijn geworden. De weg naar dit besef is aangrijpend en tegelijk fascinerend. (GA)


Thuis gelooft niemand mij, Zuid-Celebes 1946-1947 – Maarten Hidskes 207 pagina’s, geïllustreerd € 18,99 (e-book € 12,99) Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam (tel: 020- 5249800) www.atlascontact.nl ISBN 9789045032436


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65